PONIŠTENJE NATJEČAJA


INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, Zagreb

 

objavljuje

 

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto), koji je objavljen u „Narodnim novinama", broj 15/2017 od 17. veljače 2017. godine, u dnevnom tisku „24 sata" od 17. veljače 2017. godine, te istog dana na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti, na oglasnoj ploči i na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta za migracije i narodnosti te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs Portal).

 

 

 

Institut za migracije i narodnosti

 

 

 

Objava je u „Narodnim novinama", broj 43/2017 od 3. svibnja 2017. godine.