NATJEČAJ


Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada provodi se u okviru Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

 

U skladu s ciljevima Operativnog programa ''Razvoj ljudskih potencijala'', mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju, je usmjerena prema povećanju  broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.

 

Opći cilj Poziva je profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja.


Specifični ciljevi Poziva su:

1) pružanje potpore mladim istraživačima i poslijedoktorandima u ostvarenju konkurentnog znanstvenog istraživanja provođenjem temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja;

2) jačanje istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada te stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor kroz mobilnost te intenzivnim aktivnostima.

Prihvatljivi prijavitelji su javna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 37.263.000,00 kuna. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Natječaj je otvoren do 20. listopada 2014.

 

DOKUMENTI:

 

Upute za prijavitelje

Kratki sažetak otvorenog poziva

Obrazac 2 - Prijavni obrazac B

Obrazac 3 - Izjava prijavitelja o ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja

Prilog 1 - Predložak ugovora - Posebni uvjeti

Prilog 2 - Predložak ugovora - Opći uvjeti