PONIŠTENJE NATJEČAJA


Na temelju Odluke Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti od 11. listopada 2016. godine (KLASA: 003-08/16-01/04; URBROJ: 08/01-16/12), Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb, objavljuje

 

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 67/2016 od 20. srpnja 2016. godine; u dnevnom tisku „24 sata“ od 20. srpnja 2016. godine, te istog dana na službenim internetskim stranicama Instituta, na oglasnoj ploči i na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na oglasnim pločama Instituta za migracije i narodnosti na lokacijama u Zagrebu (Trg Stjepana Radića 3 i Hvarska 1e).

 

 

 

Institut za migracije i narodnosti