NATJEČAJ

1. za reizbor na znanstvena radna mjesta znanstveni suradnik – za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest – 2 izvršitelja (sistematizirana znanstvena radna mjesta) 2. za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto) ("Narodne novine" broj 111/2012, od 10. listopada 2012.)

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto) ("Narodne novine" broj 101/2012, od 6. rujna 2012)

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste (položaj I. vrste) – voditelj Odsjeka knjigovodstveno-analitičkih poslova – 1 izvršitelj ("Narodne novine" broj 36/2012, od 28. ožujka 2012)

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto) (Narodne novine, br. 9/2012, od 20. siječnja 2012)

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje demografija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje geografija – 1 izvršitelj (sistematizirano znanstveno radno mjesto)

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija ili politologija ili psihologija ili ekonomija ili za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija – 1 izvršitelj (popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta)

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest – 1 izvršitelj (popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta)

Poništenje dijela natječaja

za prijam na radno mjesto I. vrste: stručni suradnik - informatičar (Vjesnik, 21. 3. 2008.)

NATJEČAJ

za izbor jednog znanstvenog novaka i jednog znanstvenog novaka – mladog urednika časopisa za zasnivanje radnog odnosa u suradničkom zvanju asistenta (Narodne novine, 13. 2. 2008.)

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik (1 izvršitelj) i znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik (2 izvršitelja) (Narodne novine, 6. 6. 2007.)

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti (Narodne novine, 9. 5. 2007.)
Showing 21 - 35 of 35 results.
Items per Page 20
of 2