Budget and projections


2018.

 

1. Rebalans proračuna IMIN-a za 2018. proračunsku godinu

Odluka o usvajanju 1. Rebalansa proračuna IMIN-a za 2018.

 

Financijski plan IMIN-a za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. proračunsku godinu - OPĆI DIO - obrazac MZO-a

Financijski plan IMIN-a za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. proračunsku godinu - PLAN PRIHODA - obrazac MZO-a

Financijski plan IMIN-a za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. proračunsku godinu - PLAN RASHODA - obrazac MZO-a

Financijski plan IMIN-a za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. proračunsku godinu - PLAN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - obrazac MZO-a

Financijski plan IMIN-a za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. proračunsku godinu - predložak iz programa

Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta za migracije i narodnosti za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. proračunsku godinu

 

 

2017.

 

3. Rebalans proračuna IMIN-a za 2017. proračunsku godinu

Odluka o usvajanju 3. Rebalansa proračuna IMIN-a za 2017.

 

2. Rebalans proračuna IMIN-a za 2017. proračunsku godinu

Odluka o usvajanju 2. Rebalansa proračuna IMIN-a za 2017.

 

Rebalans proračuna IMIN-a za 2017. proračunsku godinu

Odluka o usvajanju Rebalansa proračuna IMIN-a za 2017.

 

Proračun IMIN-a za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. proračunsku godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana IMIN-a za 2017. i projekciju plana za 2018. i 2019. proračunsku godinu

 

 

2016.

 

Rebalans proračuna IMIN-a za 2016. proračunsku godinu

Odluka o usvajanju Rebalansa proračuna IMIN-a za 2016.

 

Proračun IMIN-a za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. proračunsku godinu

Odluka o usvajanju Proračuna IMIN-a  za 2016.

Proračun IMIN-a za I.-III. 2016. i projekcije za 2017. i 2018. proračunsku godinu

Odluka o usvajanju Proračuna IMIN-a za I.-III. za 2016.

 

2015.

 

Plan Proračuna IMIN-a za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. proračunsku godine

Odluka o usvajanju Proračuna IMIN-a za 2015. i projekcijama za 2016. i 2017. proračunsku godinu

 

2014.

 

Plan Proračuna IMIN-a za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. proračunsku godine