Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Vanjske migracije i društveni razvitak


Author: Milan Mesić
Publisher: IMIN
Year of publication: 1991
Pages: 192
Format: 20 cm
Cover: soft
ISBN: 86-80179-07-8
Price:

Knjiga prikazuje rezultate dijela istraživačkog projekta "Vanjske migracije iz Hrvatske/Jugoslavije i društveni razvoj" koji je rađen u Institutu za migracije i narodnosti od 1986–1990. Ovdje je dan selektivan i razmjerno zaokružen izbor izvještaja vezanih uz projekt. Uz Uvod, koji daje osnovne informacije o nastanku knjige i projekta, dodane su i Zaključne crte temeljnim nalazima istraživanja o svakom izvještaju posebno, grupiranim u tri dijela, slijedeći strukturu knjige.
Uz uvodni sintetski tekst o poslijeratnoim društvenom razvitku Jugoslavije i vanjskim migracijama koji daje povijesno-društveni okvir za razumijevanje empirijskih nalaza, glavninu knjige čini uži izbor dionica projekta koje se ponajprije odnose na empirijsko istraživanje provedeno na terenu čakovečke i slunjske općine.