Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Stanovništvo dalmatinskih otoka: povijesne i suvremene značajke depopulacije


Author: Ivan Lajić
Publisher: Consilium ; IMIN
Year of publication: 1992
Pages: 329
Format: 24 cm
Cover: soft
ISBN: 86-80179-10-8
Price:

 

Iz recenzija:
 
… Budući je problematika razvoja stanovništva dalmatinskih otoka u našoj dosadašnjoj demografskoj i demogragfsko-geografskoj literaturi obrađena samo parcijalno (za pojedini otok, otočnu skupinu ili otočno naselje), ovim je radom u našoj demografskoj literaturi cjelovito, analitički sustavno i za relativno dugo vremensko razdoblje, analiziran u svim komponentama (prirodnim, mehaničkim i strukturnim) razvoj stanovništva dalmatinskih otoka i to usporedno sa društveno-gospodarskim razvojem. Pri tome autor nije zanemario ni druge, povremeno relevantne odrednice dmografske dinamike. Poseban je doprinos ovoga rada što je autor – jasno definirajući svoj pristup kao primarno demografsko-ekonomski – uspio u povijesnom kontekstu prikazati i nalizirati također i utjecaj drugih, neekonomskih čimbenika na razvoj stanovništva dalmatinskih otoka…
Alica Wertheimer-Baletić
 
… Nije nam poznat cjelovitiji rad o kretanju broja stanovništva dalmatinskih otoka i povezanosti toga kretanja s gospodarskim zbivanjima. Stoga ovaj rad ocjenjujemo kao vrlo vrijednu i nadasve korisnu demoekonomsku monografiju o tom dijelu naše domovine na koji možemo biti vrlo ponosni unatoč tuzi što nas obuzimlje kada čitamo o egzodusu koji je dospio do Kalifornije, Ognjene Zemlje, Australije i Novog Zelanda…
Mladen Ante Friganović
 
… Studija I. Lajića baca još jedno jasno svjetlo na naše otoke, a to je da otoke kao svojevrsni razvojni resurs čine priroda u svojoj ukupnosti, dosadašnji izgrađeni resursi i izvorno otočno stanovništvo, koje jedino može osigurati atraktivni kolorit, posebnost i kontinuitet u razvoju. Ako tu ponovimo činjenicu da je danas i sutra čovjek osnovni faktor razvoja, proizlazi da naši otoci predstavljaju izuzetnu priliku za kvalitetan razvoj širih primorskih regija i cijele Hrvatske.
Božo Marendić