Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Migracije u Hrvatskoj – regionalni pristup


Editor: Ivan Lajić
Publisher: IMIN
Year of publication: 1998
Pages:
Format:
Cover: soft
ISBN: 953-6028-10-7
Price:

Noviji demografski razvitak Hrvatske prvenstveno označava mehaničko kretanje njezina stanovništva. Druga sastavnica ukupnoga kretanja pučanstva, biološko kretanje, znatnim je dijelom posljedica unutarnjih ili vanjskih migracija

Dok je poslije Drugoga svjetskog rata bilo dojmljivo unutarrepubličko migriranje i migracije između republika bivše Jugoslavije, šezdesetih godina Hrvatsku zahvaća val suvremenih europskih migracija, koje blažeg intenziteta traju do najnovijeg razdoblja.
Posebno razdoblje u demografskom razvitku Hrvatske nastupa u posljednjem desetljeću 20. stoljeća kada, zbog agresije na Hrvatsku i novonastalih političkih zbivanja, demografski razvitak više nema regularne tokove. Velikim dijelom migracije postaju prisilne i do današnjeg dana, usprkos završetku rata, povratnički tokovi nisu dovršeni. Mnoge demografske posljedice su vidljive, ali neke i u mirnodopskom vremenu imaju naznake neregularnoga kretanja stanovništva.
U ovome zborniku prezentirani su znanstveno-istraživački radovi koji su aktualni u hrvatskoj migracijskoj zbilji.
 
SADRŽAJ
 
Predgovor (Ivan Lajić)
 
ANĐELKO AKRAP
Saldo migracija Republike Hrvatske i županija 1971.–1981. i 1981.–1991. za ukupno stanovništvo i stanovništvo u zemlji
 
IVAN LAJIĆ
Demografska valorizacija naselja u modelu potisno-privlačnih čimbenika unutarnjih migracija i ustroju mreže javnih sadržaja (primjer Primorsko-goranske županije)
 
DRAGUTIN BABIĆ
Socijalna interakcija domaćeg stanovništva i različitih skupina ratnih stradalnika u Brodsko-posavskoj županiji
 
SONJA PODGORELEC
Utjecaj migracija na starenje stanovništva dalmatinskih otoka
 
MELITA ŠVOB
Naseljavanje Židova u Slavoniju