Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Manjine i prekogranična suradnja u alpsko-jadranskom prostoru:

verzija na hrvatskom jeziku


Editor: Mirjana Domini
Publisher:
Year of publication:
Pages: 432 + map of Radna zajednica Alpe–Jadran
Format:
Cover: hard
ISBN:
Price: 200 kn

Knjiga je rezultat višegodišnjeg projekta koji se izvodio u okviru Radne skupine za manjine Radne zajednice Alpe–Jadran. Sastoji se od 12 regionalnih studija izrađenih na temelju jedinstvenog predloška te uvodne studije glavnog koordinatora projekta i dodatnih sadržaja (uvod predsjedavajućeg RZ Alpe–Jadran, predsjedavajućeg Radne skupine za manjine i Uređivačkog odbora, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku, Izjava o manjinama RZ Alpe-Jadran i predložak za izradu studija).

 
Dvanaest članica: 2 austrijske regije (Gradišće i Koruška), 5 mađarskih županija (Baranya, Györ–Sopron–Moson, Somogy, Vas i Zala), 3 talijanske regije (Furlanija–Julijska krajina, Trentino–Alto Adige, Veneto), te Republika Hrvatska i Republika Slovenija izradile su na osnovi jedinstvenog predloška regionalne studije. U njima se, kroz prikaz jedne ili više manjina, elaboracijom statističkih, povijesnih, ekonomskih, političkih, kulturnih i drugih pokazatelja, dobiva uvid u pravni i stvarni položaj manjina. Istovremeno su dani elementi suživota manjine/manjina i većinskog naroda u pojedinoj članici, a željela se osvijetliti i uloga Radne zajednice Alpe–Jadran u promicanju položaja i uloge manjina u prekograničnim kontaktima članica Zajednice.
 
SADRŽAJ
 
Riječ urednice 
 
Predgovor predsjednika Radne zajednice Alpe-Jadran 
 
Predgovor predsjedatelja Radne skupine za manjine
 
Predgovor Uređivačkog odbora 
 
Uvodna studija Manjine i prekogranična suradnja: mostovi u novoj Europi 
 
Shema za izradu regionalnih studija 
 
Regionalne studije 
Baranya 
Furlanija–Julijska krajina 
Gradišće 
Györ–Moson–Sopron 
Hrvatska 
Koruška 
Slovenija 
Somogy 
Trentino–Alto Adige 
Vas
Veneto
Zala 
 
Sažetak 
 
Summary
 
Prilog 
Izjava Radne zajednice o nacionalnim i jezičnim manjinama