Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja


Editor: Emil Heršak
Publisher: IMIN ; Školska knjiga
Year of publication: 1998
Pages: 313
Format: 20 cm
Cover: soft
ISBN: 953-6028-06-9
Price:

U Leksikonu je prvi put u nas sabrano znanstveno i stručno nazivlje selilačkih pojava u društvu. Riječ je o priručniku koji nastoji popisati rječnik migracijsko-etničke tematike kako bi i laici i stručnjaci iz nepregledne količine raspoloživih znanja te struke izabrali ono što najbolje odgovara suvremenom čovjeku i njegovim spoznajama o tim sociološkim i antropološkim pojavama te aktualnim teorijskim promišljanjima toga dijela ljudske djelatnosti.


Čitatelj će Leksikonom steći točne obavijesti o velikom broju migrantskih pojava i činjenica (pojmova, termina…) sažetih u 634 natuknice. Jezični inventar raspoređen u natuknicama međusobno vezuje preko 3000 veza, odnosno uputnica na širi sadržaj određenoga termina opisanoga u drugoj ili drugim natuknicama. Jezične i etimološke posebnosti migracijsko-etničkoga pojmovnika brižno su ispisane pa se mogu izdvojiti kao kvalitetan prinos domaćoj leksikografiji. Sažeta baza podataka migracijskoga i etničkoga jezičnog inventara sadrži i povijesnu dimenziju strukturiranu iz odabranih podataka o povijesnom razvitku migracijsko-etničkoga nazivlja što očito pokazuje koliko današnje migracijsko i etničko nazivlje duguje raznim povijesnim i kulturnim procesima.


Uz uobičajeni rječnički sadržaj – opće i stručne definicije – Leksikon donosi dodatne podatke o etimologiji i povijesnom razvitku određene riječi te usporedbe sa stranim izrazima s vrlo često opširnijim opisima određenih natuknica što rječniku daje stanovite enciklopedijske značajke. Knjiga je korisna struci i vrijedan prilog nacionalnoj leksikografiji.