Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Kvarnerski otoci:

demografski razvoj i povijesne mijene


:
Publisher: IMIN
Year of publication: 2006
Pages: 336
Format: 25 cm
Cover: soft
ISBN: 953-6028-19-0
Price:

Knjiga Ivana Lajića predstavlja sveobuhvatnu povijesnu analizu demografskog razvoja Kvarnerskih otoka. Autor prati prisutnost ljudskih zajednica i njihovih naselja od najranijeg vremena naseljenosti pa sve do suvremenoga demografskog stanja i procesa. Vidljivo je da su se na tome malom i relativno slabo naseljenom području najsjevernijih hrvatskih otoka odvijale burne demografske promjene i izmjenjivale faze progresivnog rasta populacije, ali i depopulacije. Ti se procesi dovode u međuovisnost s društveno-gospodarskim razvojem otočja, ali i šireg područja. Knjiga obiluje povijesnim demografskim dokumentima, a autor gotovo sustavno prati popise stanovništva još od XVI. stoljeća (fragmentarne) do modernijih popisa iz XIX. i XX. stoljeća. Posebno su analizirani noviji popisi stanovništva te se uz prikaz ukupnoga međusobnoga kretanja razrađuju i pojedine strukture stanovništva. Takav tip analize obogaćen je i nalazima iz knjiga rođenih i umrlih pojedinih otočnih rimokatoličkih župa te je stoga ova knjiga istodobno i analiza biološkoga kretanja pojedinih otočnih populacija u protekla dva stoljeća.

Knjiga sadrži 72 originalne tablice i Prilog s 21 tablicom. Tekst obogaćuju povijesne fotografije iz zbirke NSK, pretisak starih karata i tematske fotografije koje je snimio sam autor.