Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Kultura, etničnost, identitet


Editor: Jadranka Čačić-Kumpes
Publisher: IMIN ; Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo
Year of publication: 1999
Pages: 318
Format: 21 cm
Cover: soft
ISBN: 953-6028-11-5
Price: out of stock

Tematski okvir ove knjige čine pojmovi kulture, etničnosti i identiteta. Smještajući odnos kulture i etničnosti (nacionalne kulture i nacionalnog identiteta, mita i identiteta, kulturnog pejzaža i etničnosti, obrazovanja i etničnosti, jezika i etničnosti, religije i etničnosti) najvećim dijelom u hrvatske prilike, autori propituju kako se identiteti (nacionalni, etnički, subetnički, kulturni) kreiraju, diferenciraju, što ih izgrađuje i koje ih institucije njeguju, mijenjaju ili zapostavljaju. Postavlja se i pitanje odnosa etničkoga i nacionalnoga. Govori se o politizaciji kulture i etničnosti te etničkoj mobilizaciji, o ulozi mita u stvaranju i održavanju etničkog identiteta, ali i eroziji međuetničkih i društvenih odnosa. Imajući na umu globalizacijske i takozvane tranzicijske procese, neki autori upozoravaju na važnost i probleme kulturne politike te na važnost uočavanja identitetskih preustrojavanja u pluralnom kontekstu današnjih društava. Može se uočiti i stanovita kritička i propitujuća intoniranost većine radova iz koje se nazire usmjerenost prema traženju izlaza, odnosno usmjerenost prema uspoređivanju (Europa – Hrvatska).
Poslije uvoda prilozi u knjizi razvrstani su u četiri poglavlja: 1) Plutajući mozaik na obzoru: naznake o pojmovima, 2) Kultura, etničnost, razvoj: izazovi rekonstrukcije identiteta, 3) Kultura, mit i etničnost, 4) Razmeđa etničnosti, kulture i identiteta.
Autori priloga jesu istraživači i teoretičari iz okrilja različitih disciplina (pretežno sociologije, potom etnologije, jezikoslovlja, povijesti umjetnosti, kulturne geografije i filozofije).
Zanimljiva, provokativna i znanstveno poticajna knjiga, po svojoj interdisciplinarnosti i sadržaju gotovo jedinstvena u hrvatskome okviru, zacijelo će biti korisna studentima, nastavnicima i istraživačima, ali i široj javnosti koja se zanima za to važno područje društvenih i humanističkih znanosti.

* * *
"Sadržajem i koncepcijom: usmjerenost prvenstveno na hrvatski etnokulturni i socijalni prostor koji se međutim promatra u širem europskom kontekstu, ova se knjiga u potpunosti uklapa u opći trend svjetskoga znanstvenoistraživačkog rada."
dr. Jadranka Grbić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

"Tekstovi o ključnim aspektima povezanosti kulture, etničnosti, nacionalnosti i identiteta, i to ponajprije u hrvatskom, ali i u širem, europskom okviru, ukazuju na veliko značenje toga područja istraživanja u sklopu društvenih i humanističkih znanosti… Svojim znanstvenim i istraživačkim dosegom ova je knjiga projekt visokog intelektualnog ranga i u svjetskim i u hrvatskim razmjerima."
prof. dr. Rade Kalanj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
       

SADRŽAJUvod (Jadranka Čačić-Kumpes)

PLUTAJUĆI MOZAIK NA OBZORU: NAZNAKE O POJMOVIMA

SRĐAN VRCAN
Znakovita zbrka oko etničkog

NIKOLA SKLEDAR
Etničnost i kultura

ESAD ĆIMIĆ
Nacija i kultura

JOSIP KUMPES
Religija, kultura i etničnost

LAURA ŠAKAJA
Kultura, kulturni pejzaž, etničnost

SANJIN DRAGOJEVIĆ
Multikulturalizam, interkulturalizam, transkulturalizam, plurikulturalizam: suprotstavljeni ili nadopunjujući koncepti

KULTURA, ETNIČNOST, RAZVOJ: IZAZOVI REKONSTRUKCIJE IDENTITETA

VJERAN KATUNARIĆ
Kultura, nacija, razvoj: stvaralački projekt i retorika reakcije

SILVA MEŽNARIĆ
Europa i Hrvatska u njoj: kultura adaptacije

IVO PAIĆ
Nacionalni san, tranzicija, globalizacija: obrisi promjena identiteta

JADRANKA ČAČIĆ-KUMPES
Kultura, etničnost i obrazovanje: naznake o interakciji i perspektivi

BRANISLAVA BARANOVIĆ
Udžbenici povijesti i nacionalni identitet mladih

KULTURA, MIT I ETNIČNOST

JOSIP ŽUPANOV
Etničnost i kultura: politička mobilizacija i opstanak

DUNJA RIHTMAN-AUGUŠTIN
Narodna kultura i hrvatski etnomit

IVO ŽANIĆ
Kosovski mit i jugoslavenska mentalna sukcesija

RAZMEĐA ETNIČNOSTI, KULTURE I IDENTITETA

SAŠA BOŽIĆ
Pretpostavke kreiranja etničnosti

DALIBOR BROZOVIĆ
Etničnost kao jedna od podloga nacionalne kulture

RADOVAN IVANČEVIĆ
Ruralna i urbana komponenta kulturnog identiteta

JASNA ČAPO ŽMEGAČ
"Mi smo veći Hrvati od njih!" Percepcija i management kulturnih razlika unutar nacionalne zajednice

IVO PRANJKOVIĆ
Jezici i etnije na prostoru bivše Jugoslavije

AUGUST KOVAČEC
Jezične skupine bez vlastitih institucija i pitanja kulture i izobrazbe na njihovu jeziku

RUŽICA ČIČAK-CHAND
Religija kao izraz etničkog i kulturnog identiteta: islam i muslimani u Zapadnoj Europi

Bilješke o autorima

Summary

Résumé

Kazalo