Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Južna Afrika i Hrvati


Authors: Ante Laušić, Josip Anić
Publisher: IMIN
Year of publication: 2000
Pages: 184
Format: 21 cm
Cover: soft
ISBN: 953-6028-13-1
Price:

Knjiga je nastala kao rezultat rada na znanstvenoistraživačkomk projektu "Hrvati u prekomorskim zemljama" te prikazuje prošlost i sadašnjost Hrvata na južnoafričkom prostoru. S obzirom na manjkavost dostupnih izvora i slabo poznavanje povijesti ovoga dijela iseljenih Hrvata, autori su je nastojali što sustavnije prikazati i osnažiti novim podacima, posebice onima do kojih su došli empirijskim istraživanjem 1993. u svim naseobinama Hrvata Južnoafričke Republike.

 

Knjiga je podijeljena na dva dijela. Dok se u prvom ukratko opisuje prostor što su ga naselili Hrvati i počeci njihova doseljavanja, s posebnim osvrtom na oblike društvenog okupljanja, poslove, vjerski život itd., dotle se u drugom dijelu pod naslovom "Južnoafrički Hrvati o sebi" temeljito analiziraju rezultati provedenog empirijskog istraživanja i donose ocjene o sadašnjoj, živućoj povijest Hrvata na jugu Afrike. Na kraju se nalaze prilozi koji, između ostaloga, donose i kratke biografije istaknutih Hrvata u Južnoafričkoj Republici.