Books


 

The Institute for Migration and Ethnic Studies has published more than a dozen books and hundreds of studies on internal and external migration, minorities and ethnicity.please contact us by e-mail or by phone.

Etničnost, nacija, identitet:

Hrvatska i Europa


Editors: Ružica Čičak-Chand, Josip Kumpes
Publisher: IMIN ; Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo
Year of publication: 1998
Pages: 314
Format: 21 cm
Cover: soft
ISBN: 953-6028-09-3
Price: out of stock

Gotovo svuda u svijetu, procesi modernizacije i globalizacije nisu umanjili, ukoliko nisu uvećali, važnost etničke lojalnosti i nacionalne svijesti, identiteta i etničkih odnosa. Knjiga pokušava aktualizirati pristup etničnosti i tematici etničkoga, odnosno nacionalnoga identiteta u Hrvatskoj i Europi, primjenjujući teorijske spoznaje na tom području istraživanja.
Prilozi u knjizi podijeljeni su u četiri cjeline:
- oblici etničnosti u Europi
- odnos etničnosti i religije
- odnos etničnosti i jezika
- odnos etničnosti i politike
Knjiga okuplja znanstvenike i istraživače različitih disciplina (pretežno sociologe, potom etnologe, lingviste, teologe i povjesničare) te će zacijelo biti vrijedan doprinos na ovom važnom području društvenih i humanističkih znanosti, ali i zanimljivo štivo širem krugu čitatelja. "Knjiga koja donosi različite suprotstavljene teze provokativno je i zanimljivo štivo, po svome obujmu i interdisciplinarnosti jedinstveno u nas… Bit će korisna studentima i djelatnicima velikoga broja društvenih i humanističkih znanosti koje se bave pitanjima etničnosti, nacije i nacionalizma u hrvatskom i u širem europskom kontekstu."
dr. Jasna Čapo Žmegač, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

"Knjiga je po svojoj strukturi forum s vlastitim ‘klimatskim uređajem' koji dopušta iskazivanje suprotstavljenih gledišta o delikatnoj temi i istodobno regulira njihovu ‘temperaturu'. U njoj ima dovoljno prostora za svakoga tko hoće obrazložiti ili opovrgnuti određeno poimanje nacije ili tekuću politiku u Hrvatskoj spram nacionalne većine i manjina, a isto tako i u Europi."
prof. dr. Vjeran Katunarić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

"Glede samoga pristupa pojedinih autora danim temama, tekstovi su izraz i pojmovne i interdisciplinarne različnosti i zbog toga su posebno zanimljivi i poticajni… Knjiga svakako sugerira pitanje kako danas promišljati nacionalno i etnonacionalno u Hrvatskoj i u Europi, naime u kontekstu europske integracije i konkretnoga hrvatskoga okruženja."
prof. dr. Vjekoslav Mikecin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 

SADRŽAJ


Predgovor (Ružica Čičak-Chand i Josip Kumpes)
 

OBLICI ETNIČNOSTI U EUROPI

 

Emil Heršak - Značenje etnosa i oblici etničnosti u Europi
Nikola Dugandžija - Nedorečenost i zavodljivost etničko-nacionalnog sindroma
Dunja Rihtman-Auguštin - Etnički identitet – etnocentrizam – nacionalizam
Ružica Čičak-Chand - Oblici etničnosti u Europi i osnovne značajke odnosa zemalja imigracije prema novim etničkim manjinama
Jadranka Čačić-Kumpes - Etničke raznolikosti u Europi i politika kulturnog pluralizma
Saša Božić - Etničnost migrantskih zajednica: nastajanje novih manjina
Aleksandar Štulhofer - Evolucija etničnosti


ETNIČNOST I RELIGIJA
 

Nikola Skledar - Religija i etničnost
Esad Ćimić - Nacija i religija
Bono Zvonimir Šagi - Katolički identitet i etničnost
Franjo Šanjek - Crkva i kršćanski etički sustav u hrvatskom društvu
Zoran Velagić - Identitet Hrvata katolika u osamnaestom stoljeću i njihov odnos spram pravoslavnih i protestanata


ETNIČNOST I JEZIK
 

Dalibor Brozović - Etničnost i jezik: uvodno razmatranje
Jadranka Grbić - Jezik i govor kao komponente pripadnosti zajednici (ogled o jeziku i identitetu)
Stjepan Babić - Jezik, etnija i politika


ETNIČNOST I POLITIKA


Josip Županov - Etničnost i politika na europskom geopolitičkom prostoru
Zvonko Lerotić - Građanski nacionalizam i etnonacionalizam
Silva Mežnarić - Europa i etničnost: stanje i perspektive
Boris Banovac - Etničnost i regionalizam kao izvori identifikacijskih procesa


Pogovor: Vjeran Katunarić - Nacionalnost iznad ili pored svega?


Bilješke o autorima
 

Summary


Kazalo