Public procurement


Obavijest u svezi članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi

 

Temeljem odredbe članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/2011), objavljujemo da ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti, predsjednik i članovi Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti i snjima povezane osobe u smislu članka 13. stavka 4. Zakona nisu u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Institut za migracije i narodnosti, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi.

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima Institut za migracije inarodnosti ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (stanje na dan 21. 1. 2017.)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (stanje na dan 21. 8. 2016.)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (stanje na dan 21. 1. 2016.)

 

Obrazac - Pregled ugovora

 

Plan nabave za 2018.

Odluka o usvajanju plana nabave za 2018. IMIN-a

 

Plan nabave za 2017.

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2017. IMIN-a

 

Plan nabave za  2016.

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2016. IMIN-a

 

Plan nabave za I.-III. 2016. i prognoza za 2016.

Odluka o usvajanju Plana nabave za I.-III. 2016. IMIN-a

 

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2013.

Plan nabave za 2012.