Financial reports


 

Financial report for 2018

 

 

IMIN-3009 - Referentna stranica

 

IMIN - 3009 - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

 

IMIN - 3009 - Bilanca na dan 31.12.2018.

 

IMIN - 3009 - Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

 

IMIN - 3009 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

 

IMIN - 3009 - Izvještaj o obavezama za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

 

IMIN - Potvrda primitka FI za 2018. - Državni ured za reviziju

 

IMIN - Potvrda primitka FI za 2018. - FINA

 

IMIN - Dopis za MZO FI - 2018. 

 

 

Financial report for 2017

 

IMIN - 3009 - Referentna stranica

 

IMIN - 3009 - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i idacima za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 

IMIN - 3009 - Bilanca na dan 31.12.2017.

 

IMIN - 3009 - Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 

IMIN - 3009 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 

IMIN - 3009 - Izvještaj o obavezama za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

 

IMIN - 3009 - Tablice - 1 - 2 - 3 - 4 - Obavezne tablice uz Bilješke - 01.01.2017. - 31.12.2017.

 

IMIN - Potvrda primitka FI za 2017. - Državni ured za reviziju

 

IMIN - Potvrda primitka FI za 2017. - FINA

 

IMIN - Potvrda primitka FI za 2017. - MZO

 

Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima u proračunskoj 2017. godini

 

 

Financial report for 2016

 

IMIN-3009 – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01. do 31.12.2016.

 

IMIN-3009 – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 01.01. do 31.12.2016.

 

IMIN-3009 – Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza od 01.01. do 31.12.016.

 

IMIN-3009 – Bilanca-stanje na dan 31.12.2016.

 

IMIN-3009 – Bilješke uz FI – 01.01.-31.12.2016.

 

IMIN-3009 – Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji od 01.01. do 31.12.2016.

 

IMIN-3009 - Izvještaj o obvezama od 01.01.2016. do 31.12.2016.

 

IMIN-3009 – Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate – 01.01.-31.12.2016.

 

IMIN-3009 – Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate – 01.01.-31.12.2016.

 

IMIN-3009 – Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi  – 01.01.-31.12.2016.

 

IMIN-3009 – Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove – 01.01.-31.12.2016.

 

IMIN - Potvrda primitka FI za 2016. - Državni ured za reviziju

 

IMIN - Potvrda primitka FI za 2016. - FINA

 

IMIN - Potvrda primitka za 2016. - MZOS

 

Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima u proračunskoj 2016. godini

 

 

Financial report for 2015

 

IMIN-3009 – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 01.01. do 31.12.2015.

 

IMIN-3009 – Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza od 01.01. do 31.12.015.

 

IMIN-3009 – Bilanca-stanje na dan 31.12.2015.

 

IMIN-3009 – Bilješke uz FI – 01.01.-31.12.2015.

 

IMIN-3009 – Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji od 01.01. do 31.12.2015.

 

IMIN-3009 – Tablica 1. Bilješke uz FI – 01.01.-31.12.2015.

 

IMIN-3009 – Tablica 2. Bilješke uz FI – 01.01.-31.12.2015.

 

IMIN-3009 – Tablica 3. Bilješke uz FI – 01.01.-31.12.2015.

 

IMIN-3009 – Tablica 4. Bilješke uz FI – 01.01.-31.12.2015

 

IMIN – Potvrda primitka FI za 2015. – Državni ured za reviziju

 

IMIN – Potvrda primitka FI za 2015. – FINA

 

IMIN – Potvrda primitka FI za 2015. – MZOS

 

Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima u proračunskoj 2015. godini

 

 

Financial report for 2014

 

IMIN-3009 – Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima od 01.01. do 31.12.2014.

 

IMIN-3009 – Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza od 01.01. do 31.12.2014.

 

IMIN-3009 – Bilanca – stanje na dan 31.12.2014.

 

IMIN-3009 – Bilješke uz financijske izvještaje od 01.01. do 31.12.2014.

 

IMIN – Potvrda primitka FI 2014. – Državni ured za reviziju

 

IMIN – Potvrda primitka FI 2014. – FINA – Referentna stranica

 

IMIN – Potvrda primitka FI 2014. – MZOS

 

Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima u proračunskoj 2014. godini

 

 

Financial report for 2013

 

Financial report for 2013

 

IMIN – Potvrda primitka FI 2013. – Državni ured za reviziju

 

IMIN – Potvrda primitka FI 2013. – FINA – Referentna stranica

 

IMIN – Potvrda primitka FI 2013. – MZOS