Sanja LAZANIN, Ph.D.

Research Associate


Academic education:

 • Ph.D. in History from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (2006)
 • M.A. in History from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (2002)
 • B.A. in German Language and Literature and History from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (1997)
 • appointed to scientific grade of senior research associate in the scientific field of humanities - field history (16 December 2015)

Employment and professional experience:

 • Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb (1998– )
 • appointed to the academic title of Assistant Professor of Humanities, field History, from the Department of History at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (9 October 2013)

Scientific interest:

 • ethnic and demographic issues related to the early modern period of Croatian history (17th-19th century), urban history, cultural history (images of the Other, stereotypes), foreign nobility in Croatian historical lands, Military Frontier Region in 18th century Croatia, German paleography


Projects:

 • Intercultural Approach to Ethnic Diversity and Identity: Croatia – Europe (IMIN, 2007-2014; Head of the Project: Dr. Jadranka Čačić-Kumpes)
 • Croatian Ethnic Development and Plurality: A Comparative View (IMIN, 2002-2006; Head of the Project: Dr. Ružica Čičak-Chand)
 • Croatian Ethnic Development in a Comparative Perspective] (IMIN, 1998-2002; Head of the Project: Dr. Ružica Čičak-Chand)
 • International project Triplex Confinium (as External Associate; Head of the Project: Prof. Drago Roksandić)

Selected bibliography:

Books

 • Slika Drugoga i pismo o Sebi: grof Josip Rabatta (1661.–1731.) o Hrvatskoj i sebi. Zagreb: Srednja Europa, 2014.
 • Priručnik iz njemačke paleografije. Zagreb: Tipex, 2004.


Articles in journals and book chapters

 • "Prosvjetiteljstvo i predodžbe o stanovništvu Vojne krajine u 18. stoljeću", in: Drago Roksandić (ed.). Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije: zbornik radova s hrvatsko-srpskog znanstvenog kolokvija 2011.Zagreb: FF Press, 2014, pp. 175-186.
 • "Percepcija Vojne krajine tijekom vladanja Josipa II: opis Varaždinskoga generalata 1783.", Historijski zbornik, Zagreb, 2011, vol. LXIV, no. 2, pp. 435-458.
 • "Hrvatska povijest i narod u izvještaju Josepha Friedricha von Sachsen-Hildburghausena", Godišnjak njemačke zajednice – DG Jahrbuch, Osijek, 2010, vol. 17, pp. 55-64. (original scientific paper)
 • "Nastanak modernih gradova – Vinkovci i Vukovar", in: Božo Biškupić (ed.). Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije, sv. 1. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Galerija Klovićevi dvori, 2009, pp. 365-372.
 • "Etničke i konfesionalne skupine u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu u 18. i početkom 19. stoljeća", Razprave in gradivo, Ljubljana, 2008, no. 56-57, pp. 190-211.
 • "Stanovništvo Vinkovaca", Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2007, vol. 23, no. 3, pp. 225-249.
 • "Grof Josip Rabatta i slika hrvatskih krajišnika (kraj 17. i početak 18. stoljeća)", Migracijske i etničke teme, Zagreb, vol. 19, 2003, no. 4, pp. 413–432.
 • "Granice u Evropi", in: Silva Mežnarić (ed.). Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću. Zagreb, 2002, pp. 103-130 (coauthor Emil Heršak).
 • "Habsburg Military Conscription and Changing Realities of the Triplex Confinium (16th–18th Centuries)", in: Drago Roksandić, Nataša Štefanec (eds). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. Budimpešta, 2000, pp. 91-117 (coauthor Nataša Štefanec).
 • "Kartografski i narativni izvori za Karlovački generalat u prvoj polovici 18. stoljeća", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1999-2000, no. 32-33, pp. 399-409.
 • "Jedno viđenje hrvatske povijesti i narodnosti krajem 18. stoljeća", in: Emil Heršak (ed.). Etničnost i povijest. Zagreb, 1999, pp. 149-161.
 • "Veze srednjoazijskih prostora s hrvatskim srednjovjekovljem", Migracijske teme, Zagreb, vol. 15, 1999, no. 1-2, pp. 15-34 (coauthor Emil Heršak).
 • "Etničnost u povijesti: istraživačke mogućnosti i problemi", Migracijske teme, Zagreb, vol. 14, 1998, no. 3, pp. 145-155 (coauthor Emil Heršak).
 • "J. W. Valvasor and J. Rabatta on the Croatian Military Border in 1689 and 1719: Stereotypes and mentality in the Triple Frontier comparative perspectives", in: Drago Roksandić (ed.). Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers. Budimpešta, 1998, pp. 89-110 (coauthor Drago Roksandić).

More detailed bibliography: