Sanja KLEMPIĆ BOGADI, Ph.D.

Senior Research Associate


Academic education:

 • Ph.D. from the Department of Geography of the Faculty of Science of the University of Zagreb (2008); thesis title: Demographic aspects of suburbanization in Croatia - case study of the Rijeka urban region
 • M.Sc. from the Department of Geography of the Faculty of Science of the University of Zagreb (2003); thesis title: Development of Residential Areas of Split after World War II under the Influence of Immigration
 • B.Sc. from the Department of Geography of the Faculty of Science of the University of Zagreb (1998)
 • 2012 - appointed to scientific grade of senior research associate
 • 2009 - appointed to scientific grade of research associate
 • 2011 – appointed to academic title of Assistant Professor

Employment and professional experience:

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2000–
 • Head of the Department for Migration and Demographic Research, 2014-
 • Editor in Chief of the academic journal Migration and Ethnic Themes, 2013-
 • member of the Editorial Board of the academic journal Acta Geobalcanica, 2015-
 • member of the Editorial Board of the academic journal Migration and Ethnic Themes, 2009-2012
 • external associate at the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, 2009‒2011
 • external associate at the Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb, 2010-

Scientific interest:

 • demogeography, migration, ageing, quality of life, geography of islands


Projects:

 • The Influence of Migration on Regional Development in Croatia (IMIN, 2007-2014)
 • The Influence of Current Migration on the Development of Settlements in Croatia (IMIN, 2002-2006)
 • Internal Migrations in Croatia (IMIN, 2000–2002)

Selected bibliography:

Books

 • Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika: sociološko-demografska studija. Dubrovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 2018 (coauthors J. Vukić and O. Čaldarović).

 • Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2013 (coauthor Sonja Podgorelec).

 

Articles in journals and book chapters

 • "Leisure time as an aspect of quality of life in the population of the Municipality of Gornja Rijeka", Geoadria, 2017, vol. 22, no. 2, pp. 193-221 (coauthors Sonja Podgorelec i Monika Šabijan).
 • "Assessing the quality of migration statistics in Croatia",  The population of the Balkans at the dawn of the 21st century (ur. V.  Janeska i A. Lozanoska). Skopje : Institute of Economics, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, 2017, pp. 193-204 (coauthors Ivan Čipin i Petra Međimurec).
 • "Neki aspekti sociodemografskog stanja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj", 2017, Etničke grupe Vojvodine u 21. veku – stanje i perspektive održivosti (poglavlje u e-knjizi), Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, pp. 145-167 (coauthors Drago Župarić-Iljić i Sonja Podgorelec).
 • "Materijalno blagostanje kao objektivna dimenzija kvalitete života stanovništva ruralnih prostora – općina Gornja Rijeka", Sociologija i prostor, 2016, vol. 54, no. 3, pp. 197-218 (coauthors Sonja Podgorelec i Monika Šabijan).
 • "Hrvatsko selo na početku 21. stoljeća – studija slučaja Gornja Rijeka, Sociologija i prostor, 2015, vol. 53, no. 2, pp. 139-161 (coauthors  Sonja Podgorelec and Monika Šabijan).
 • "Satisfaction with the quality of life on Croatian small islands: Zlarin, Kaprije and Žirje", Island Studies Journal, 2015, vol. 10, no. 1, pp. 91-110 (coauthors Sonja Podgorelec and Margareta Gregurović).
 • "Suvremena migracijska obilježja statističkih jedinica Republike Hrvatske", Migracijske i etničke teme, 2014, vol. 30, no. 3, pp. 437-477 (coauthor Ivan Lajić).
 • "Active Ageing as Lifestyle on Croatian Islands", Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 2014, 148, pp. 715-725 (coauthor Sonja Podgore
 • "Split ‒ na dodiru urbanoga i ruralnoga", Dalmacija u prostoru i vremenu ‒ što Dalmacija jest, a što nije? (eds L. Mirošević and V. Graovac Matassi). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2014, pp. 191-199 (coauthor Sonja Podgorelec).
 • "Demographic reality, perspective and challenges in Croatian hilly-mountain areas – case study Gorski kotar", Proceedings of International Scientific Symposium: Hilly Mountain Areas - Problems and Perspectives. Skopje: Macedonian Geographical Society, 2013, pp. 109-115 (coauthor Dubravka Spevec).
 • "Migracijska komponenta u suvremenom demografskom razvoju Rijeke i priobalja Primorsko-goranske županije", Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2012, vol. 28, no. 2, pp. 165-187 (coauthor Ivan Lajić).
 • "Regionalna nejednakost u gospodarskom i socio-demografskom razvoju Hrvatske", Zbornik, 3rd International Conference "Vallis Aurea", Focus on: Regional development (ed. Branko Katalinić). Požega - Vienna: Veleučilište u Požegi - DAAAM International, 2012, pp. 745-753 (coauthor Sonja Podgorelec).
 • "Sociogeografske promjene u naseljima Makarskog primorja", Makarsko primorje danas (eds Marko Mustapić and Ivan Hrstić). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Grad Makarska, 2012, pp. 101-120 (coauthor Sonja Podgorelec).
 • "Sociogeografske promjene u malim otočnim zajednicama − primjer otoka Zlarina", Geoadria, 2011, vol. 16, no. 2, pp. 189-209 (coauthor Sonja Podgorelec).
 • "Starenje stanovništva i radna snaga", Zbornik, 2nd International Conference "Vallis Aurea" (ed. Branko Katalinić). Požega - Vienna: Veleučilište u Požegi - DAAAM International, 2010, pp. 1149-1157 (coauthor Sonja Podgorelec).
 • "Populacijski razvoj gradskih regija Hrvatske 1948.-2001", Migracije i regionalni razvoj (ed. Ivan Lajić). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2010, pp. 30-76.
 • "Demografska budućnost Gorskoga kotara", Migracijske i etničke teme, 2010, vol. 26, no. 2, pp. 191-212 (coauthor Ivan Lajić)
 • "Croatian Cities under Transformation: New Tendencies in Housing and Segregation", Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2009, vol. 100, no. 4, pp. 454-468 (coauthor Dubravka Spevec).
 • "Ostarjeti u gradu - primjer Zagreba", Sociologija i prostor, 2009, vol. 47, no. 3, pp. 241-262  (coauthor Sonja Podgorelec).
 • "Sociodemografske značajke i procesi u hrvatskim obalnim gradovima", Geoadria, 2009, vol. 14, no. 2,  pp. 221-247 (coauthor Sonja Podgorelec).
 • "Utjecaj migracije na demografski razvoj riječke aglomeracije", Hrvatski geografski glasnik, 2008, vol.  70, no. 1, pp. 43-65.
 • "Starenje i neformalna skrb o starim osobama u Hrvatsko", Migracijske i etničke teme, 2007, vol. 23, no. 1-2, pp. 111-134 (coauthor Sonja Podgorelec).
 • "Razvoj stambenih naselja Splita nakon Drugog svjetskog rata", Hrvatski geografski glasnik, 2004, vol.  66, no. 2, pp. 95-119.

More detailed bibliography: