Ivan LAJIĆ, Ph.D.

Research Adviser


Academic education:

 • Ph.D. and M.A. - Faculty of Economics in Zagreb
 • B.A. - Faculty of Economics in Zagreb and Faculty of Political Sciences in Zagreb

Employment and professional experience:

 • Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb
 • Institute for Social Planning of the Republic of Croatia
 • Migration Research Centre
 • Secondary school teacher

Scientific interest:

 • economic demography, migrations, regional development
 • investigations of cultural and social changes and modernity competences among youth

Projects:

 • Modernity Stress, Youth and Migration (IDIZ and IMIN, Head Dr Irena Martinović-Klarić, 2014- )
 • The Influence of Migration on Regional Development in Croatia(Institute for Migration and Ethnic Studies, Head Dr. Ivan Lajić, 2007-2014)
 • The Croatian Homeland War and Changes of Ethnic Structure(Institute for Migration and Ethnic Studies, Head Dr Ivo Paić, 2003-2006) 
 • Influence of Recent Migrations on the Development of Settlements in Croatia(Institute for Migration and Ethnic Studies, voditelj dr. sc. Ivan Lajić, 2002-2006)
 • Internal Migrations (Institute for Migration and Ethnic Studies, voditelj dr. sc. Ivan Lajić, 1996-2002)
 • National Island Development Programme (Ministry of Development and Reconstruction, Head Dr Jure Radić, 1996-1998)
 • Management Plan for the Islands Cres-Lošinj (International Bank for Development and Reconstruction, and i Institute of Economics, Zagreb, Head Dr. Nenad Starc, 1996)
 • Physical Planning Strategy of the Republic of Croatia (Urban Institute of Croatia, Head Matija Salaj, 1995-1996)
 • Depopulation and Revitalization of the Island Region of Croatia(Institute for Migration and Ethnic Studies, Head Dr Ivan Lajić, 1989-1991)
 • Scientific Bases of Long-Term Socio-Economic Development of Croatia (Self-Governing Interest Scientific Community of Croatia, Republic Institute for Social Planning, IDIS and Institute for Economic Research of the Faculty of Economics in Zagreb, Head Dr Stjepan Zdunić, 1989-1991).
 • Social Agreement on the Development of Adriatic Islands (Institute of Economics, Zagreb and Republic Institute for Social Planning, Head Dr Aleksandar Bogunović, 1982-1983)
 • Scientific Bases of Long-Term Development of Croatia till 2000 (IDIS, Head Dr Ruža First-Dilić, 1982-1983)

Selected bibliography:

Books and book chapters

 • Otočni logaritam: aktualno stanje i suvremeni demografski procesi na Jadranskim otocima. Zagreb: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Institut za migracije i narodnosti, 2006 (coauthor R. Mišetić).
 • Kvarnerski otoci demografski razvoj i povijesne mijene. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2006.
 • Otoci dviju generacija. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2004 (coauthors D. Babić and S. Podgorelec).
 • Otoci ostati ili otići: studija o dnevnoj cirkulaciji sa šibenskih otoka. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2001 (coauthors D. Babić and S. Podgorelec).
 • "Demografska valorizacija naselja u modelu potisno-privlačnih čimbenika unutarnjih migracija i ustroju mreže javnih sadržaja", in: I. Lajić (ed.). Migracije u Hrvatskoj – regionalni pristup. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1998, pp. 69-95.
 • Demografski razvitak Primorsko-goranske županije. Rijeka: Zavod za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Rijeci, 1996.
 • Stanovništvo dalmatinskih otoka – povijesne i suvremene značajke depopulacije. Zagreb: Consilium, Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1992.
 • "Usporedna analiza gospodarskog razvitka općina Slunj i Čakovec u razdoblju 1961-1990. godine", in: M. Mesić (ed.). Vanjske migracije i društveni razvitak. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1991, pp. 78-90.
 • Studija društvenoekonomskog razvoja otoka Unije. Zagreb: Ekonomski institut Zagreb; Mali Lošinj: Centar za razvoj otoka, 1990 (coauthors N. Starc, A. Abramić and B. Leskovac).
 • "Depopulacija i revitalizacija dalmatinskog otočja", in: Aktualna vprašanja družbenega planiranja, Vol. IV. Bled-Ljubljana, 1986, pp. 1-17.
 • "Stanovništvo jadranskih otoka", in: M. Mikić and A. Runjić (eds). Mogućnosti i pravci razvoja jadranskih otoka. Zagreb: Ekonomski fakultet u Zagrebu, pp. 41-83.
 • "Migracije i depopulacija", in: Dugoročne promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva i zaposlenosti. Zagreb: IDIS, 1983 (coauthors M. Oliveira-Roca and V. Roknić).


Articles in journals

 • "Noviji razvoj stanovništva Hrvatske – regularno i neregularno kretanje stanovništva", Migracijske i etničke teme, 2004, no. 2-3, pp. 171-185.
 • "Obrazovne, radne i profesionalne težnje mladih otočana – primjer zadarskih otoka (Iž, Dugi otok, Ugljan)", Migracijske i etničke teme, 2004, no. 2-3, pp. 259-282 (coauthor D. Babić).
 • "Hrvatske migracije početkom 21. stoljeća", Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2002, no. 2-3, pp. 135-149.
 • "Dilema mladih otočana: ostanak ili odlazak s otoka – primjer šibenskih otoka", Sociologija sela, Zagreb, 2001, no. 1-4, pp. 61-83 (coauthor D. Babić).
 • "Demografska revitalizacija i zaštita kulturne baštine", Migracijske teme, Zagreb, 2000, no. 3, pp. 261-269.
 • "Demografski razvitak Hrvatske u razdoblju od 1991. do 1994. godine", Revija za sociologiju, Zagreb, 1995, no. 1-2, pp. 55-64.
 • "Metodološke osobitosti demografskog istraživanja hrvatskog otočja", Društvena istraživanja, Zagreb, 1994, no. 12-13, pp. 381-396 (coauthor I. Nejašmić).
 • "Utjecaj migracija na novije ukupno kretanje pučanstva cresko-lošinjskog područja", Migracijske teme, Zagreb, 1993, no. 2, pp. 165-177.
 • "Health Care of the Elderly in Croatia", International Psychogeriatric Association Newsletter, Amsterdam, vol. 9, 1992, no. 2, pp. 12-14 (coauthors D. Hodoba and S. Tomek-Roksandić).
 • "Migracijska bilanca općina Hrvatske u razdoblju 1971-1981. godine", Sociologija sela, Zagreb, 1990, no. 107-108, pp. 19-33 (coauthor S. Šterc).
 • "Agrarna gustoća i i vanjske migracije poljoprivrednog stanovništva SR Hrvatske", Sociologija sela, Zagreb, 1988, no. 99-100, pp. 143-153.
 • "Utjecaj društveno-ekonomskih i demografskih promjena na iseljavanje s dalmatinskih otoka u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća", Migracijske teme, Zagreb, 1989, no. 4, pp. 307-324.
 • "Migracije i depopulacija dalmatinskih otoka", Migracijske teme, Zagreb, 1986, no. 1, pp. 61-70.
 • "Depopulacijski prostori SR Hrvatske", Sociologija sela, Zagreb, 1983, no.79-81, pp. 83-100 (coauthor V. Roknić).

More detailed bibliography: