Filip ŠKILJAN, Ph.D.

Research Associate / Assistant Professor


Academic education:

 • Ph.D. in History from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, thesis title: "Political opinions in Croatian Zagorje in WWII"(2009)
 • M.A. in History from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, thesis title:  "Political prisoners in concentration camps Jasenovac and Stara Gradiška" (2006)
 • B.A. in History and Archaeology from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, thesis title: "Hallstadt period in Bela Krajina (Slovenia)"

Employment and professional experience:

 • Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb (2010 – )
 • Serbian national council, Archive of Serbs in Croatia (2006 – 2010)
 • Teaching The Balkan countries in the 20th century and Croatia in the 20th century course within the graduate program of history at Croatian studies of the University of Zagreb (2008 – )
 • Memorial area Jasenovac, curator (2003 – 2006)

Scientific interest:

 • Croatian history of the 20th century; oral history, World War II; national minorities in Croatia

Projects:


Selected bibliography:

Books

 • Organizirana prisilna preseljavanja Srba u NDH, Zagreb, 2015.
 • Talijani u gradu Zagrebu, Zagreb, 2015.
 • Prvi svjetski rat u Dalmaciji,Split – Dubrovnik, 2014.
 • Rusi u Hrvatskoj, Zagreb 2014.
 • Sjećanja na Domovinski rat u Pokupskom, Pokupsko, 2014.
 • Svakodnevni život Ukrajinaca u Lipovljanima, Lipovljani, 2013.
 • Kulturno-historijski spomenici Gorskog kotara i Ogulinsko-plašćanske zavale, Zagreb, 2012.
 • Talijani u Ciglenici, Zagreb, 2012., 5-53. (coauthors Lana Peternel, Lucija Šimičić and Mirna Jernej)
 • Hrvatsko zagorje u Drugom svjetskom ratu opredjeljivanja, sukobi, žrtve, Zagreb, 2012.
 • Nacionalne manjine u gradu Zagrebu,Zagreb, 2012 (coauthors Dragutin Babić and Drago Župarić-Iljić).
 • Kulturno-historijski spomenici Moslavine i kalničko-bilogorskog prigorja, Zagreb, 2011.
 • Kulturno-historijski spomenici zapadne Slavonije, Zagreb, 2010.
 • Znameniti Srbi u Hrvatskoj, Zagreb, 2009.
 • Politički zatvorenici u logorima Jasenovac i Stara Gradiška, Zagreb – Jasenovac, 2009.
 • Kulturno-historijski spomenici Banije, Zagreb, 2008.
 • Kulturno-historijski spomenici Korduna, Zagreb, 2007.
 • Nikola Tesla: čarobnjak tehnike, Zagreb, 2006.

 

Articles in journals and book chapters

 • »Migracije Slovenaca na područje sjeverozapadne Hrvatske (Varaždinska i Krapinsko – zagorska županija)« u Podravina, vol. 14 (2015), no. 27, 175 – 189. (coauthor Aleksandar Vukić)
 • »Slovenci u Zagrebu i djelovanje društva Slovenski dom u Zagrebu s posebnim osvrtom na pokušaj osnivanja slovenske škole 1946. godine« u: Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina, Zagreb, 2015, 157 – 166.
 • »Identitet Srba u Hrvatskoj« u: Politička misao, vol. 2 (2014), 111 – 134.
 • »Romi u Podravini i Međimurju i uključenost u hrvatsko društvo: od predrasuda i stigmatizacije do socijalne distance i diskriminacije« u : Podravina  vol. 13, no. 25, 141 – 159. (coauthor Dragutin Babić).
 • »Prevjeravanje Srba na području sjeverozapadne Hrvatske 1941. i 1942. godine« u: Tokovi istorije (2014), vol. I, 135 – 173.
 • »Svakodnevni život vlaškog sela Žejane na Ćićariji u dvadesetom stoljeću« u: Histria, vol. 4 (2014), 237 - 266.
 • »Starokatolička crkva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj« u: Historijski zbornik, vol. LXVII, no. 1 (2014), 195 - 213.
 • »Nekatere novejše dileme razvoja slovenske manjšine na Hrvaškem s poudarkom na območju na meji s Slovenijo« u: Razprave in gradivo, vol. 73 (december 2014), 29 – 47.  (coauthor Damirom Josipovičem)
 • »Romi u Istri« u: Zbornik javnih predavanja, vol. 3, Pazin 2015, 105 – 113.
 • »Bošnjaci  na otoku Krku i u gradu Buzetu« u: Historijska misao (Tuzla), no. 1 (2015), 227 - 255
 • »Nacionalne manjine u Krapinsko – zagorskoj županiji – studija slučaja Slovenci« u: Hrvatsko zagorje, vol. 20 (2014), no. ¾, 103 – 118.
 • »Rusi u Slavoniji« u: Slavonija – sociodemografski problemi/izazovi, Zagreb, 2014,  29 – 49.
 • »Nacionalne manjine u hrvatskoj Baranji između čekića i nakovnja – slučaj baranjskih Nijemaca« u: Srpsko-hrvatski politički odnosi u 20. veku – zaštita identiteta, Novi Sad, 2014, 31-43.
 • »Analiza stvarnih dosega u konzumaciji prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – primjeri iz prakse«  u: Bošnjačka pismohrana (2014), 295 – 312.
 • »Progon Srba iz Zagreba i oduzimanje srpske imovine 1941.« , Tokovi istorije, 1(2013), 85-115.
 • "Teror ustaškog režima nad srpskim stanovništvom na području kotareva Vrbovsko, Delnice i Ogulin u proljeće i ljeto 1941. godine", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 43 (2011), 343-372.
 • "Cazinska krajina i svakodnevni život krajiške obitelji u prvoj polovini 20. stoljeća", Bošnjačka pismohrana, vol. 10 (2011), no. 32-33, 37-65.
 • "Stanje objekata Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj", in: Dobrovoljački glasnik, vol. 11 (2011), no. 37, 125-154.
 • "O stradanju stanovništva kotara Stubica u Drugom svjetskom ratu i razdoblju poraća", in: Osamsto godina pisanoga spomena Stubice (1209 – 2009), Donja Stubica, 2011, 223-241.
 • "Pisanja slovenskog časopisa Odmev 1932. – 1933.", Studia lexicographica, vol. 4 (2010), no. 1 (6), 139-162.
 • "Iz svakodnevnog života stanovnika područja Dvora na Uni u razdoblju između 1900. i 1941. godine", Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, no. 10 (2010), 315-369.
 • "Partizanska gimnazija Maršal Tito u Zagrebu", in: Zbornik partizanskih gimnazija, Zagreb, 2010, 14-19.
 • "Stanje objekata Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj", in: Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu: zbornik radova s druge naučne konferencije s međunarodnim učešćem, Beograd, 2010, 43-99.
 • "Stradanje Srba, Roma i Židova u virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početkom 1942. godine", ScriniaSlavonica, vol. 10 (2010), 341-365.
 • "Logorski sustav Jasenovac−kontroverze", in: Sabrina P. Ramet (eds). Nezavisna država Hrvatska: 1941. – 1945., Zagreb, 2009, 117-130.
 • "Antigermanska propaganda u listu Privrednik između 1898. i 1941. godine", in: Srpsko privredno društvo Privrednik kroz tri vijeka, Zagreb, 2009, 150-162.
 • "Genocid nad Srbima, Romima i holokaust nad Židovima u novogradiškom kraju tijekom Drugog svjetskog rata", Tokovi istorije, no. 3 (2009), 33-62.
 • "Djelovanje SKD 'Prosvjeta' od 1944. do 1971. godine", in: Međunarodni znanstveni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku (Golubić, 2009), Novi Sad, 2009, 49-60.
 • "Kongres Srba u Hrvatskoj 1945.", in: Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije, Sremska Kamenica, 2010, 59-68.
 • "Donja Stubica i okolica u dvadesetom stoljeću", in: Osam stoljeća Stubice, Donja Stubica, 2009, 171-187.
 • "Graditeljska baština zapadne Slavonije nestala u 19. i 20. stoljeću", ScriniaSlavonica, vol. 9 (2009), 183-220.
 • "Odnos ustaške vlasti na Kalniku i u potkalničkom kraju prema Srbima, Židovima i Romima 1941. g.", Cris, vol. 11 (2009), no. 1, 91-103. 
 • "Hrvatsko zagorje, Jasenovac, Kordun i Banija – primjeri upotrebe novih metoda istraživanja hrvatske povijesti", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 41 (2009), 409-429.
 • "Problem srednjovjekovnih crkava koje su predane pravoslavnima", in: Međunarodni znanstveni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku (Golubić, 2008), Novi Sad, 2008, 91-102.
 • "Kotar Stubica neposredno prije Drugog svjetskog rata, u Drugom svjetskom ratu i u razdoblju poraća", Hrvatsko zagorje, vol. 13 (2007), no. 3-4, 235-266.
 • "Kratak osvrt na razdoblje razvijenog i kasnog srednjeg vijeka i ranog novog vijeka na području stare župe Svetačje (Novska i okolina) ", Zbornik Moslavine, vol. 9/10, 2006/2007, 122-132.
 • "Osvrt na materijal u Hrvatskom povijesnom muzeju", Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, vol. 12 (2007), 278-320.
 • "Uskočki Žumberak", Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, vol. 12 (2007), 476-501.
 • "Zapisi iz dvadesetog stoljeća", in: Povijest, kultura, baština Krapinsko-zagorske županije, Krapina, 2007, 171-181.
 • "Srednjovjekovni grad Steničnjak na Kordunu", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 38 (2006), 93-112.
 • "Krapinsko-zagorska županija u svjetlu dokumenata i iskaza svjedoka s posebnim osvrtom na prijeratno razdoblje, Drugi svjetski rat i razdoblje poraća", Hrvatsko zagorje, vol. 12 (2006), no. 3-4, 129-140.
 • "Sudbina Franje Rihara, župnika iz Gornje Stubice", Hrvatsko zagorje, vol. 12 (2006.), no. 1-2, 165-170.
 • "Mlaka i Jablanac, nestala sela", Pro tempore, vol. 3 (2006), no. 3, 77-84.
 • "Akcija Crkveni Bok", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 37 (2005), 325-342.
 • "Kolekcija filmskih i video zapisa u fundusu Spomen-područja Jasenovac s posebnim osvrtom na sjećanja logoraša", in: Dijalog povjesničara −istoričara, vol. 10/2 (2005), 309-324.
 • "Pravoslavne crkve na području istočne Banije", Ljetopis Srpkog kulturnog društva Prosvjeta, vol. 10 (2005), 212-237.
 • "Govor mržnje u ustaškoj NDH", Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, vol. 9 (2004), 243-260.

More detailed bibliography: