Ante LAUŠIĆ, Ph.D.

Senior Research Associate


Academic education:

 • Graduated in History and Philosophy from the Faculty of Philosophy in Zadar (1969). Gained his master’s degree (1977) and Ph.D. on the same faculty. Doctoral thesis title: “The Origin and Development of the Principality of Poljice Until the End of the 15th Century”.

Employment and professional experience:

 • Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb, 1980-
 • Secondary school teacher in Hvar, Omiš and Slunj
 • Director of the Institute for Migration and Ethnic Studies since 1997

Scientific interest:

medieval Croatian history, Croatian overseas migration, internal migration in Croatia


Projects:

 • "Croatian Migrant Communities: Belonging and Multiculturalism" (IMIN, 2002-2006)
 • "Croatian Diaspora" (IMIN, 1996-2002) - Head of the project
 • "Croats in the Republic of Slovenia and Slovenes in the Republic of Croatia" (1995-2000) - Head of the international project
 • “Croatian Social Gathering in Overseas Countries" (IMIN, 1991-1995)

Selected bibliography:

Books

 • Venezuela i Hrvati. Zagreb: IMIN, Hrvatska matica iseljenika, 2007.
 • Južna Afrika i Hrvati. Zagreb: IMIN, 2000 (coauthor Josip Anić).
 • Postanak i razvitak Poljičke kneževine (do kraja XV. stoljeća). Split: Književni krug, 1991.

 
Articles in journals and book chapters

 • "Ilijada i Odiseja kao književno i znanstveno djelo", Marulić, Zagreb, 2004, no. 3, pp. 460–468.
 • "Hrvatska katolička misija u službi južnoafričkih Hrvata", Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2003, no. 2-3, pp. 239–251.
 • "Nacionalne manjine u Panoniji kao prežici masovnih migracija stanovništva", in: Marina Lukšič Hacin (ed.). Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003, pp. 45–58.
 • "Specifičnost vanjske politike Republike Hrvatske u funkciji mnogobrojnosti ili malobrojnosti iseljenika na primjeru Južnoafričke Republike", in: Zbornik Prvog sabora hrvatske dijaspore. Poreč, 2002, pp. 102–114.
 • "Hrvatski iseljenički tisak u Kanadi (1945.–1990.)", Znanstvena revija, Maribor, 1991, pp. 507–515.
 • "Prilog iseljeničkoj problematici Istre od druge polovice 19. do šezdesetih godina 20. stoljeća", in: Pazinski memorijal. Pazin: Katedra čakavskog sabora, 1990, pp. 41–51 (Zbornik za noviju povijest, vol. 21).
 • "Pripadnost i uloga srednjevjekovnih Poljica u vrijeme narodnih vladara", Radovi, Zagreb, Zavod za hrvatsku povijest, vol. 22, 1989, pp. 23–48.
 • "Osnovne značajke kolonizacijskih procesa na jugoslavenskom prostoru 1918-1948.", Migracijske teme, Zagreb, 1989, no. 1, pp. 27–42.
 • "Osvrt na neke dosadašnje rezultate istraživanja o iseljavanju iz priobalnog i otočkog dijela Hrvatske od sredine 19. stoljeća do svršetka prvog svjetskog rata", Migracijske teme, Zagreb, 1985, no. 2, pp. 57–67.
 • "Prilog proučavanju staleških razlika i društveno-gospodarskih odnosa u srednjovjekovnim Poljicama", Radovi, Zagreb, Zavod za hrvatsku povijest, vol. 15, 1982, pp. 5–32.