Aleksandar VUKIĆ, Ph.D.

Research Associate


Academic education:

  • Ph.D. in Sociology from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb; thesis title: "Influence of social order to ethnic changes of Croatian population in process of modernization" (2006)
  • M.A. in Sociology from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb; thesis title: "Structural-functional models of interactional movement in the sociology of migrations" (2000)
  • B.A. in Sociology from the Faculty of Philosophy in Belgrade (1987)

Employment and professional experience:

  • Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb (since 1998)

Scientific interest:


Projects:

  • Minorities in the Process of Globalization (IMIN, 2002-2006; Head of the Project: Dr. Anđelko Milardović)
  • Minorities – a Component of Relations between Croatia and Europe (IMIN, 1998-2002; Head of the Project: Dr. Anđelko Milardović)

Selected bibliography:

  • "Granice europskog akcijskog prostor-vremena", in: Silva Mežnarić (ed.). Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 2002, pp. 157-169.
  • "Social sciences in Croatia, 1990-2000", in: Nikolai Genov and Ulrike Becker (eds). Social Sciences in Southeastern Europe. Paris - Bonn, 2001, pp. 63-90 (coauthor Silva Mežnarić).
  • "Konceptualni modeli migracija u strukturi Parsonsove sociološke teorije", Revija za sociologiju, Zagreb, vol. 31, 2000, no. 1-2, pp. 35-47.
  • "Nacija, država i manjine u procesu globalizacije", in: Anđelko Milardović and Aleksandar Vukić (eds). Manjine u Europi: dokumenti. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1998, pp. 5-15 (coauthor Anđelko Milardović).

More detailed bibliography: