Dr. sc. Drago ŽUPARIĆ-ILJIĆ

znanstveni suradnik


Akademska naobrazba:

 • doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom „Utjecaj promjena u okolišu na nastanak (ne)dobrovoljnih migracija" (2015)
 • magistrirao Sociologiju i socijalnu antropologiju, Srednjoeuropsko sveučilište (Central European University) u Budimpešti (2007)
 • diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2005)

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2009 –
 • Centar za mirovne studije (2008)
 • Gimnazija „Matija Antun Reljković", Vinkovci (2007)

Znanstveni interes:

 • sociologija migracija, sociologija etničkih odnosa, izbjegličke i azilne studije, migracijske i integracijske politike i mjere

Projekti:

 • Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates (MIPEX 2015) (Barcelona Centre for International Affairs - CIDOB i Migration Policy Group - MPG, 2013-2015)

 • Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske (Institut za migracije i narodnosti, 2010-2013)
 • Nacionalne manjine u Hrvatskoj i eurointegracijski procesi (Institut za migracije i narodnosti, 2009-2010)
 • Hrvatska – (k)raj na zemlji: program za zaštitu i afirmaciju prava na azil (Centar za mirovne studije, 2005-2009)

Odabrana bibliografija:

 • Environmental Change and Involuntary Migration: Environmental Vulnerability and Displacement Caused by the 2014 Flooding in South-Eastern Europe. u: Mladen Domazet (ur.). (2017). Ecology and Justice: Contributions from the margins. Zagreb: Institute for Political Ecology, str. 137-164.
 • Access to Asylum and Reception Conditions in Western Balkans: Focus on Bosnia and Herzegovina and Croatia. u: Maria O'Sullivan i Dallal Stevens (ur.). (2017). States, the Law and Access to Refugee Protection: Fortresses and Fairness. Oxford: Hart Publishing, str. 191-221. (suatorica S. Porobić)
 • Ranonovovjekovna melioracija, protomoderne migracije i ekonomski razvoj vranskog posjeda. Migracijske i etničke teme, 2017, 33(1):37-63. (suatorica D. Mlinarić)
 • Neki aspekti sociodemografskog stanja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. U: Aleksandra Dragun; Milena Nedeljković i Mlađen Jovanović (ur.). (2017). Etničke grupe Vojvodine u 21. veku - Stanje i perspektive održivosti. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, str. 145-167. (suatorice S. Klempić Bogadi i S. Podgorelec)
 • Globalni izazovi i „ljudi u pokretu": multiplikacija i diverzifikacija uzročnika nedobrovoljnih migracija u suvremenom svijetu. U: Dani kriznog upravljanja (Crisis Management Days) - Zbornik radova (Book of Papers). Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, 2016, str. 667-673.
 • Attitudes towards Immigrant Workers and Asylum Seekers in Eastern Croatia: Dimensions, Determinants and Differences. Migracijske i etničke teme 2016, 32(1):91-122. (suautorice M. Gregurović i S. Kuti)
 • The Reluctant Asylum-Seekers: Migrants at the Southeastern Frontiers of the European Migration System. Refugee Survey Quarterly, 2015. 34 (3); 95-113. (suautori M. Valenta i T. Vidović)
 • Croatia - Diversity of Migration Trends and Policies. u: Felicita Medved (ur.) (2014) Proliferation of Migration Transition: Selected EU New Member States. Brussels: European Liberal Forum: 152-188. (suautorica J. Kranjec)
 • Promjene u okolišu i ljudske migracije. Migracijske i etničke teme, 2014, 30(3): 331-354. (suautor M. Mesić)
 • Percepcija tražitelja azila u javnosti i medijski prikazi problematike azila u Hrvatskoj. u: D. Župarić-Iljić (ur.). (2013) Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj (s osvrtom na sustave azila u regiji) (znanstveni zbornik). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava: str. 201-220.
 • Stavovi studenata prema tražiteljima azila u Republici Hrvatskoj. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 2013, 22(1): 41-62 (suautorica M. Gregurović)
 • Brojnost, status i aspekti organiziranosti Srba u Zagrebu. Stanovništvo, 2013, LI(1): 43-68.
 • Balkan Partition - Return, Resettlement and Reintegration Policies for Displaced Persons in Croatia. Refugee Watch: A South Asian Journal on Forced Migration, 2012, (39-40): 36-50.
 • Nacionalne manjine u Zagrebu: položaj i perspektive (znanstvena monografija) Zagreb: Plejada, 2011. (suautori D. Babić i F. Škiljan).
 • Predstavljenost nacionalnih manjina i prisutnost njihovih medija u hrvatskome medijskom prostoru. Politička misao, 2011, 48(4): 133-153.
 • Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije (znanstveni zbornik). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2010. (suurednik D. Babić)

Opširnija bibliografija: