Dr. sc. Snježana GREGUROVIĆ

znanstvena suradnica


Akademska naobrazba:

 • Izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti- polje sociologija (30.11.2017).

 • Izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija (12.09.2017).

 • doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2010. s temom „Položaj i integracija novih imigrantskih grupa u južnoeuropskim i srednjoistočnoeuropskim zemljama članicama Europske unije"

 • magistrirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005.

 • diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997.

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • vanjska suradnica na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 2017.-

 • Université catholique de Louvain – poslijedoktorska stipendija na Chaire Hoover d'ethique economique et social (8. rujna 2014. – 8. prosinca 2014.)

 • Nacionalna koordinatorica za Hrvatsku pri European Web Site on Integration (EWSI)  (lipanj 2013. - siječanj 2016.)

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2000.–
 • XVIII. gimnazija, Zagreb, 1998.−2000.

Znanstveni interes:

 • sociologija migracija, integracija migranata, migracijske politike, multikulturalizam, sociologija etničkih odnosa (etnički identiteti, etničke granice), imagologija


Projekti:

 • Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates (MIPEX 2015) (Barcelona Centre for International Affairs - CIDOB i Migration Policy Group - MPG, 2013-2015)
 • Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa (Institut za migracije i narodnosti, 2007-2013 )
 • Hrvatski etnički razvitak i pluralnost: komparativno viđenje (Institut za migracije i narodnosti, 2002-2006)
 • Hrvatski narodnosni razvitak u komparativnoj perspektivi (Institut za migracije i narodnosti, 2000-2002)

Odabrana bibliografija:

 • Comparing the Incomparable? Migrant Integration Policies and Perplexities of Comparison, International Migration, doi: 10.1111/imig.12435, dostupno na http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/imig.12435/full (suautor Drago Župarić-Iljić)

 • Multikulturalizam u europskom kontekstu: dosezi i nesuglasja, Migracijske i etničke teme,  32 (2017), 3: 353-374.

 • Ethnic Boundaries and the Position of Minority Groups in Croatian Istria, u: Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southeastern Europe, Ramet, S.P. i Valenta, M. (ur.), Cambridge University Press, 2016., str.247-263, (suautori: Marko Valenta i Zan Strabac).

 • Ethnic groups and a dynamic of boundary making among co-ethnics: An experience from Croatian Istria, Ethnicities, 15 (2015) 3: 414-439.  (suautor Marko Valenta).
 • Utjecaj eurointegracijskih procesa na migracije – lekcije za Hrvatsku, u:  Migracije i razvoj Hrvatske. Podloga za hrvatsku migracijsku strategiju, V. Puljiz, J. Tica i D. Vidović (ur.), Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, 2014., str. 271-283.

 • Bosniaks in Croatia: Immigration and Transnational Social Spaces, u: Migration from Bosnia and Herzegovina, Emirhafizović, M., Ćosić, E., Osmić, A. i Repovac-Pašić, V. (ur.). Sarajevo: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, 2013, str. 105-114. (suautori Simona Kuti i Saša Božić).

 • Migracija, integracija i stavovi prema imigrantima u Hrvatskoj, Revija za sociologiju, 42 (2012), 3: 305-336. (suautori Jadranka Čačić-Kumpes i Josip Kumpes).
 • The challenges of migration policies in Croatia: migration history, trends and prospects, AEMI Journal, (2012), 10: 99-113. (suautorica Dubravka Mlinarić).

 • Istočna Hrvatska pred novim (i)migracijskim izazovima?, 3rd International Conference "Vallis Aurea" Focus on: Regional Development, u: Katalinic, Branko (ur.). Požega - Vienna: Polytechnic School of Pozega, DAAAM International Vienna, 2012., str. 311-319. (suautorica Dubravka Mlinarić).

 • Migration trends and the development of migration policy in the Republic of Croatiau: Les migrations dans les rapports euro-méditerrannéens et euro-arabes, Bichara, Khader (ur.). Paris : L'Harmattan, CERMAC (UCL-Belgique), 2011., str. 153-169.

 • Kartografska vizualizacija i slika Drugoga na primjeru višestruko graničnih prostora, Migracijske i etničke teme, 27 (2011), 3: 345-373. (suautorica Dubravka Mlinarić).

 • Obilježja migracijskih tokova i integracija novih imigrantskih grupa na tržištu rada u južnoeuropskimzemljama članicama Europske unije, Migracijske i etničke teme, 27 (2011), 1: 57-75.
 • Razvoj migracijskih politika u srednjoistočnoeuropskim zemljama članicama Europske unije. Razprave in gradivo − Treatises and Documents, (2008), 56-57: 234-263.
 • Odnos prema Drugome: istraživanje etničkih granica na primjeru Petrinje, Migracijske i etničke teme, 23 (2007), 1-2: 65-83.
 •  Relacijska dimenzija etničkog identiteta: istraživanje etničkih kategorija na primjeru Petrinje, Migracijske i etničke teme, 21 (2005), 3: 221-242.

Opširnija bibliografija: