Dr. sc. Saša BOŽIĆ

docent


Akademska naobrazba:

 • doktorirao sociologiju; Institut für Soziologie, Universität Wien, 1998.
 • diplomirao sociologiju; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru, 2006-
 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2001- (od listopada 2006. vanjski suradnik)
 • Austro-American Institute of Education, Beč, 2000-2001.
 • Institut für Soziologie, Universität Wien, 1996.
 • Interdiscplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences ICCR, Beč, 1993.

Znanstveni interes:

migracije u Europi, dijaspora, postmigracijski konflikti, etnički odnosi, nacija i nacionalizam


Projekti:

 • Voditelj projekta: "Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom društvu" (076-0762385-2378), Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2007-
 • Voditelj projekta: "Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam" (0076001), Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2002-2006.
 • Istraživač: "Klimatske migracije, kvaliteta života i nastanjivanje europskih migranata na hrvatskoj obali i otocima: socijalne interakcije, socio-ekonomske i socio-kulturne karakteristike europskih migranata na hrvatskoj obali i otocima", Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2001-2002.
 • Istraživač u projektu: "Lebenserfahrung und Lebensgefühl von MigrantInnen [Životno iskustvo i osjećaj migranata]", Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences ICCR, Beč, 1998.
 • Voditelj projekta: "Immigranten und Integration im Zusammenhang mehrschichtiger ethnischer Beziehungen [Imigranti i integracija u uvjetima višeslojnih etničkih odnosa]", u sklopu istraživačkog projekta "Grenzenloses Österreich [Austrija bez granica]" Austrijskog ministarstva znanosti, Institut für Soziologie, Universität Wien, 1996-1998.
 • Istraživač u projektu: "Politics of Multiculturalism at the Local Level [Politika multikulturalizma na lokalnoj razini]", Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences ICCR, Beč, 1994.
 • Istraživač i prevoditelj "Warburton misije" (EU) za istraživanje sistematičnog zlostavljanja Muslimanskih žena u Bosni, u suradnji s London School of Economics, Zagreb, 1993.
 • Istraživač u projektu: "Ausländer und Gesundheit[Stranci i zdravlje]", Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences ICCR i WHO, Beč,1993.
 • Istraživač posjetitelj, projekt: "Multilingualism and Ethnicity in Europe [Multilingvalnost i etničnost u Europi]", European Co-ordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences, ECCRDSS Vienna, 1992.

Odabrana bibliografija:

Knjiga i studija

 • Kroaten in Wien: Immigranten und Integration im Zusammenhang mehrschichtiger ethnischer Beziehungen, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000.


Poglavlje u knjizi

 • "From diaspora to transnation and back: Croatian migrant institutions and the (re)making of Croatia", u: Henriette Riegler (ur.), Beyond the Territory within the Nation: Diasporic Nation Building in South Eastern Europe, Baden-Baden: Nomos, 2005, str. 33-57.
 • "Zwischen 'Diaspora' und 'Minderheit': Ethnische Strategien im Namen der Migrantengruppen", u: Klaus Roth (ur.), Vom Wandergesellen zum "Green Card"-Spezialisten: Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigration im östlichen Mitteleuropa, Münster: Waxmann, 2003, str. 161-185.
 • "Europska nacija: ideologizacija, realizacija, konflikti", u: Silva Mežnarić (ur.), Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 2002, str. 283-298.
 • "Pretpostavke kreiranja etničnosti", u: Jadranka Čačić-Kumpes (ur.), Kultura, etničnost, identitet, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 1999, str. 209-221.
 • "Ethno-national Mobilization of Croat Immigrants in Vienna: Some Problems with an Undifferentiated Notion of the Politics of Belonging", u: Adrian Favell & Andrew Geddes (ur.), The Politics of Belonging: Migrants and Minorities in Contemporary Europe, Ashgate: Aldershot, 1999, str. 139-155.
 • "Etničnost migrantskih zajednica: nastajanje novih manjina", u: Ružica Čičak-Chand & Josip Kumpes (ur.), Etničnost, nacija, identitet: Hrvatska i Europa, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 1998, str. 85-100.


Rad u časopisu

 • "Achievement and Potential of International Retirement Migration Research: The Need for Disciplinary Exchange", Journal of Ethnic and Migration Studies, 2006, 32 (8), 1415-1427.
 • "Migracijski potencijal Hrvatske – mikroanalitički aspekti", Migracijske i etničke teme, 2005, 21 (1-2), 9-33 (suautor Ivan Burić).
 • "Nacionalizam – nacija, 'transnacionalizam – transnacija': mogućnosti terminološkog usklađivanja", Revija za sociologiju, 2004, 35 (3-4), 187-203.
 • "Posljednja avantura: umirovljeničke migracije, klima i 'ugodnosti' ", Migracijske i etničke teme, 2001, 17 (4), 31-46.
 • "Uloga dijaspore u procesu transnacionalizacije", Revija za sociologiju, 2001, 32 (3-4), 117-132.
 • "Transnacionalizacija i Haiderizacija: Relociranje krajnje desnice", Revija za sociologiju, 2000, 31 (1-2), 49-61.
 • "Integracija i etnički odnosi hrvatskih migranata: Bečki slučaj", Revija za sociologiju, 1997, 28 (1-2), 63-83.