Dr. sc. Ružica ČIČAK-CHAND

znanstvena savjetnica


Akademska naobrazba:

 • doktorirala 1974. na Odsjeku za indologiju Filozofskog fakulteta Rheinisch Friedrich-Wilhelm Sveučilišta u Bonnu, tema: Das Sāmajātaka -kritische Ausgabe, Übersetzung und vergleichende Studie(stipendistica Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD, 1970/71–1974)
 • studij religija 1971/72-1973. na Odsjeku za komparativni studij religija Filozofskog fakulteta Rheinisch Friedrich-Wilhelm Sveučilišta u Bonnu
 • diplomirala indologiju 1969. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • diplomirala anglistiku 1967. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • 1976-2010 - Institut za migracije i narodnosti, Zagreb; znanstvena suradnica 1976-1978, viša znanstvena suradnica 1999-2004, znanstvena savjetnica 2009-2010.
 • 1974-1976 - Katedra za indologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - asistentica (volonter)
 • 1976 - Institut za jezik JAZU (rad na Gradišćansko-hrvatsko-njemačkom rječniku – 8 mjeseci)
 • 1969-1970 - u okviru projekta Jugoslavensko-indijski kulturni odnosi,financiranom od Fonda za naučni rad SR Hrvatske, u suradnji s Institutom za književnost JAZU, izradila studiju Indija u djelima Tina Ujevića - izvori i obrada tekstova (objavljena 1978. u RAD JAZU, Odsjek za suvremenu književnost, knj. 380)

 

Studijski boravci u inozemstvu: istraživanja/predavanja

 • 2004 - Department of Sociology, University of Pune, Pune, India (1 mjesec)
 • 2002 - Institute of History and Philosophy, University of Stavanger, Stavanger; The Research Council of Norway, Oslo - predavanja vezana uz hrvatsko iseljeništvo u Kanadi  i migracije iz Jugoslavije (2 tjedna)
 • 1991 - Institute of Social Sciences, Mumbai/Bombay (2 mjeseca)
 • 1988 - Centre for Southasian Studies, University of Madras, Madras, India; International Centre for Ethnic Studies, Colombo, Šri Lanka (10 mjeseci)
 • 1987 - Südasien Institut der Universität Heidelberg, Heidelberg, (DAAD) (3 mjeseca)
 • 1982 - Centre for South and Southeast Asian Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (UGC -  University Grants Commission of India) (10 mjeseci)
 • 1978 - Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert Stiftung, Bonn (2 mjeseca)

Znanstveni interes:

 • razvoj i modernizacija, etničnost i etnički odnosi, etničke manjine i religija, migracija, (nove) etničke manjine (Europa/Hrvatska), multikulturalizam, dijaspora


Projekti:

Voditeljica domaćih projekata

 • Hrvatski etnički razvitak i pluralnost: komparativno viđenje (2002-2006); istraživanje: (a) istraživanje uloge hrvatskih etničkih zajednica u kanadskom multikulturnom društvu; (b) istraživanje tradicijskog i modernizacijskog konteksta odnosa etničnosti, religije i politike na Indijskom potkontinentu
 • Hrvatski narodnosni razvitak u komparativnoj perspektivi (1996-2002); istraživanje: odnos etničnosti i religije, osobito uloge islama u oblikovanju (među)etničkih odnosa, Europa i Indija/Indijski potkontinent


Znanstvena suradnica na međunarodnom projektu

 • Portugese, Norwegians and Croats in Canada: A Comparative Analysis (2002-2004); uključeni: Centre for Study of Migrations and Intercultural relations (CEMRI), Universidade Aberta, Lisboa i Department of Humanistic Studies, Stavanger University College, Stavanger


Voditeljica/koordinatorica međunarodnih EU Comenius projekata u Hrvatskoj

 • LearningMigration: Equality in Education, Socrates Programme, Comenius 3 network project (2005-2008)
 • Migrations and Intercultural Relations -Challenge for European Schools Today, Comenius 3 network project (2002-2005)


Znanstvena suradnica na domaćim projektima

 • Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa (IMIN, 2007-2014; voditeljica: dr. J. Čačić-Kumpes); komparativno istraživanje: manjine u Indiji između tradicije i modernoga
 • Društveno okupljanje Hrvata u prekomorskim zemljama (IMIN, 1991-1995; voditelj: dr. B. Banović); istraživanje: uloga religije/hrvatske Katoličke crkve/ u očuvanju etničkog identiteta Hrvata u Kanadi
 • Migracije i društveni razvoj (IMIN, 1987-1990; voditelj: prof. dr. M. Mesić); a) istraživanje nekih aspekata međuodnosa etničnosti i politike odnosno etničkih sukoba na području Indijskog potkontinenta; b) istraživanje obilježja međunarodne migracije u arapskoj regiji kao i nazočnosti radnih organizacija i radnika iz SR Hrvatske - Jugoslavije u Regiji
 • u sklopu praćenja suvremenih migracijskih kretanja u svijetu i etničnosti istraživanje utjecaja etničkih i migracijskih faktora na stvaranje nacija i država u području Indijskog potkontinenta, te utjecaja istih na njihove međuodnose (1980-1986).
 • Vanjske migracije iz SR Hrvatske (1977-1979; voditelj: prof. dr. I. Baučić); istraživanje vezano uz društveno okupljanje hrvatskih građana u zapadnoeuropskim zemljama

Odabrana bibliografija:

Knjiga

 • R. Čičak-Chand i J. Kumpes (ur.). Etničnost, nacija, identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, 1998.

 

Radovi u knjigama

 • Oblici etničnosti u Europi i osnovne značajke odnosa zemalja imigracije prema novim etničkim manjinama, u: R. Čičak-Chand i J. Kumpes (ur.) Etničnost, nacija, identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, 1998, str. 57-69.
 • Uloga religije u oblikovanju etničkog identiteta: islam i muslimani na Indijskom potkontinentu, u: Čaušević, Matišić, Merin, Ždralović (ur.). Trava od srca - Hrvatske Indije II. Zagreb: Sekcija za orijentalistiku i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000, str. 435-469.
 • Religija kao izraz etničkog i kulturnog identiteta: islam i muslimani u zapadnoj Europi, u: J. Čačić-Kumpes(ur.). Kultura, etničnost, identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, 1999, str. 261-273.
 • Religion, Ethnic Identity and Political Conflict in Sri Lanka,u: K. J. Koppedrayer (ur.). Contacts between Cultures – South Asia, vol. 2. Queenston (Canada): Edwin Mellen Press, 1992, str. 380-386.
 • Politics of Religion and Ethnicity in Punjab, u: H. Eimer (ur.). Frank-Richard Hamm Memorial Volume (Indica et Tibetica, Bd. 21). Bonn: Indica and Tibetica Verlag, 1990, str. 47-57.

 

Radovi u časopisima

 • Indijski muslimani: manjina između marginalnosti i participacije, Časopis za kulturu i društvena istraživanja Behar/Journal for cultural and social research Behar, Zagreb, 2009, br. 87/88, str. 82-88.
 • Manjine u Indiji: demokracija i modernizacija tradicije, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2008, br. 3, str. 165-188.
 • Multikulturne politike i međuetnički odnosi: Kanada, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2005, br. 1-2, str. 55-68
 • Ethnic and Cultural Identity of Muslim Immigrants in Western Europe, AEMI Journal, Stavanger, 2004, god. 2, str. 106-118.
 • Etničnost i modernizacija: Indijski potkontinent, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2003, br. 2-3, str. 269-289.
 • Muslimanske (manjinske) zajednice u jugoistočnoj Europi, Međunarodne studije/International Studies, Zagreb, 2001, god. 1, str. 120-138.
 • Nove etničke manjine u Europi, Politička misao, Zagreb, 2000, br. 2, str. 99-108.
 • Religija – etničnost – politika, Revija za sociologiju, Zagreb, 1998, br. 3-4, str. 179-193.
 • Migracije i etničnost: osnovne značajke južnoazijske dijaspore u Velikoj Britaniji, Migracijske teme, Zagreb, 1996, br. 4, str. 288-309.
 • Hrvatske etničke župe u Kanadi: značaj i djelovanje, Migracijske teme, Zagreb, 1993, br. 2, str. 117-139.

Opširnija bibliografija: