Doc. dr. sc. Roko MIŠETIĆ

znanstveni suradnik


Akademska naobrazba:

 • doktorirao 2010. na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu s temom: Utjecaj demogeografskih procesa na transformaciju srednjodalmatinskih naselja
 • diplomirao 2001. na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • od 2002. - Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • 1997-2002. - Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Zagreb

Znanstveni interes:

 • demogeografija, projekcije stanovništva, GIS
 • istraživanja kulturnih i društvenih promjena te modernizacijskih kompetencija kod mladih

Projekti:

 • Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske (IMIN, 2007- )
 • Utjecaj novijih migracija na razvitak naselja Hrvatske (IMIN, 2002-2006)

Odabrana bibliografija:

 • Demografski resursi Republike Hrvatske: sintetični pokazatelji za županije, gradove i općine. Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo, 2009 (suautori Ivo Nejašmić i Aleksandar Toskić).
 • Otočni logaritam: aktualno stanje i suvremeni demografski procesi na Jadranskim otocima. Zagreb: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Institut za migracije i narodnosti, 2006 (suautor Ivan Lajić).
 • "Sintetični pokazatelj demografskih resursa: doprinos tipologiji hrvatskog prostora", Hrvatski geografski glasnik, Zagreb, god. 72, 2010, br. 1, str. 49-62 (suautor Ivo Nejašmić).
 • "Depopulacija otoka Visa", Geoadria, Zadar, god. 11, 2006, br. 2, str. 283-309 (suautor Ivo Nejašmić).
 • "Neka sociodemografska obilježja stanovništva obalnih naselja", Društvena istraživanja, Zagreb, god. 15, 2006, br. 81-82, str. 97-114.
 • "Buduće kretanje broja stanovnika Hrvatske: projekcija 2001.-2031.", Društvena istraživanja, Zagreb, god. 13, 2004, br. 72-73, str. 751-776 (suautor Ivo Nejašmić).
 • "Utjecaj prisilnih migracija na promjenu biološkog sastava stanovništva – primjer Sisačko-moslavačke županije", Migracijske i etničke teme, Zagreb, god. 18, 2002, br. 4, str. 307-317.

Opširnija bibliografija: