Dr. sc. Rebeka MESARIĆ ŽABČIĆ

viša znanstvena suradnica


Akademska naobrazba:

 • 2008. završila Diplomatsku akademiju MVPEI-a
 • doktorirala geografiju 2005. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom "Utjecaj migracija na transformaciju naselja Međimurja"
 • godine 2002. bila na znanstveno-istraživačkoj stipendiji Istraživačkog vijeća (Research Council) iz Osla na Sveučilištu u Stavangeru u Norveškoj.
 • magistrirala geografiju 1999. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • od akademske godine 2012/13. predaje kolegij "Migracije na Mediteranu" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. - izabrana u nastavno zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu
 • od školske godine 2008/09. predaje kolegij "Povijest hrvatskog iseljeništva" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
 • od 2000. - Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • 1995-2000. - profesorica povijesti i geografije na srednjoj školi u Zagrebu

Znanstveni interes:

 • vanjske migracije, suvremene migracije na području Međimurske županije, mlada generacija Hrvata u Australiji, migracije i interkulturni odnosi na primjeru suvremenih škola u Europi prekooceansko iseljeništvo, posebno Australija i SAD i Hrvati izvan domovine u europskim zemljama

Projekti:

 • suradnica na projektu "Hrvati izvan domovine: doprinos očuvanju hrvatskog identiteta i kulture u Australiji", Macquarie University Sydney (2014-  )
 • "Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom društvu" (Institut za migracije i narodnosti, 2007- )
 • "Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam" (Institut za migracije i narodnosti, 2002-2006)
 • "Hrvatska dijaspora" (Institut za migracije i narodnosti, 2000-2002)

Odabrana bibliografija:

 

 • Mesarić Žabčić, R.(2018). "Demografska obilježja iseljenih liječnika", u: Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države,u ur. Marina Perić Kaselj, Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, str. 104-124.
 • Mesarić Žabčić, R., Vrbanec, M. (2017). "Iseljenice/povratnice u 21. stoljeću - percepcija povratka u Hrvatsku", Treatises and documents, Journal of Ethnic Studies, Razprave in gradivo, Revija za narodnosna vprašanja, Inštitut za narodnosna vprašanja/Institute for Ethnic Studies, Ljubljana, str. 125-144.
 • Mesarić Žabčić, R. (2016). "Emigration from the island of Susak to the United Stated of America", Croatian Studies Review, vol. 12, No. 1., Macquarie Press, Sydney, str. 133-160.

 • Mesarić Žabčić, Rebeka (2015). Image of Croatia through the Eyes of Croatian Immigrants in USA, u: Studia Historica Slovenica, Humanities and Social Studies Review, ZRD DR. Franca Kovačiča, Maribor, str. 221-233.

 • Mesarić Žabčić, Rebeka (2015). Republika Hrvatska u očima iseljenika: komparativni prikaz promišljanja, individualnih iskustva i stavova mlađe generacije hrvatskih iseljenika, u: Hrvatska izvan domovine, Golden maketing-Tehnička knjiga, Zagreb, str. 167-173.
 • Mesarić Žabčić, Rebeka, Vrbanec, Magdalena (2015). The Transnational Experience of Croatian Migrants and their Descendants Born in Germany, Transnacionalne izkušnje hrvaških migrantov in njihovih potomcev rojenih v Nemčiji, Dve domovini/Two homelands 41, Migration studies, Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana, 47-61.
 • Mesarić Žabčić, Rebeka (2014). The Phenomenon of Oversean Chain Migration to Australia, Croatian Studies Review, vol. 10, Macquarie Press, Sydney, str. 133-150.
 • Mesarić Žabčić, R. (2014). "Fenomen prekooceanske lančane migracije i lokalni/regionalni identitetu", u: Zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa o iseljeništvu, Hrvatsko iseljeništvo i domovina, razvojne perspektive, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka zbornici, knjiga 44, Zagreb, str. 77-87.
 • Mesarić Žabčić, R. (2012). "Iseljavanje iz središnje Hrvatske, Veliki val Iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880.-1914.", Ervin Dubrović (ur.)., Rijeka, Muzej grada Rijeke, str. 207-213.
 • Mesarić Žabčić, R. (2012). "Povijesni pregled, geografski smještaj te primjeri djelovanja hrvatskih udruga u Australiji, Institucionalizacija hrvatske dijaspore. Oblici migrantskog udruživanja - primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije", Božić, Saša (ur.)., Zagreb, Jesenski i Turk, HSD, str. 139-170.
 • Mesarić Žabčić, R. (2012). "Importance of the Croatian Diaspora for the development of the Republic of Croatia: the examples from Australia and the USA", Croatian Studies Review 8 str. 130-147.
 • Mesarić Žabčić, R. (2009). "Posao preko granice: Razlozi i ciljevi odlaska međimurskog stanovništva", Zbornik radova 10. Hrvatsko-slovenskih etnoloških paralela "Jedna granica-dvije etnologije/Ena meja-dve etnologiji?, Zagreb, str. 205-228.
 • Mesarić, Žabčić R. i Galiot, Kovačić, J. (2007). "Opća slika naselja Čakovci s kratkim osvrtom na povijesni pregled naselja, geografska obilježja, stanovništvo i tradicijsku arhitekturu, ur. Dražen Živić, u: Zbornik radova s 9. znanstvenog skupa: Vukovar '91-petnaest godina poslije, Vukovar-Hrvatska baština i perspektive razvoja, Zagreb-Vukovar, str. 351-378.
 • Mesarić Žabčić, R. (2007). Način življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u Australiji: iskustva, mišljenja i stavovi mladih australskih Hrvata, Dvedomovini/Two homelands, br. 25, Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana, str. 271-287.
 • Mesarić Žabčić, R. i Perić Kaselj, M.  (2007). "Ethnic Identity of Croatian emigrants in overseas countries: examples (comparasion) of Croatian ethnic/migrant communities in Argentina and Australia (New South Wales)", Faculty of Arts and Society, Leeds Metroplolitan University, York, UK.
 • Mesarić Žabčić, R. (2007). "Hrvatska zajednica u Australiji: razvoj i obilježja", Zbornik radova IV. Geografskog kongresa, Zagreb, str. 253-269.
 • Mesarić Žabčić, R. (2007). Ruralni turizam i poduzetništvo: primjer Međimurske županije, Zbornik radova Prvog hrvatskog kongresa ruralnog turizma, HvarZagreb, str. 321-334.
 • Mesarić Žabčić, R. (2007). Temeljne značajke iseljavanja hrvatskog stanovništva s posebnim naglaskom na iseljavanje u proteklih petnaest godina, Dve domovini/Two homelands br. 26, Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana.
 • Mesarić Žabčić, R. (2007). Posljedice Domovinskog rata: primjer Dubrovačko-neretvanske županije, u: Zbornik radova  s 10. znanstveno-stručnog skupa: Vukovar '91. šesnaest godina poslije na temu: Demografski kontekst i socio-kulturne posljedice Hrvatskoga Domovinskog rata, ur. Živić, Dražen.
 • Mesarić Žabčić, R. (2006). Uloga i djelovanje hrvatskih udruga u Norveškoj i Švedskoj, Geoadria 11/2, str. 311-337.
 • Mesarić Žabčić, R. (2006). "Fizionomska transformacija međimurskog prostora pod utjecajem vanjske migracije". Dve domovini/Two homelands 23 Ljubljana, str. 181-200.
 • Mesarić, Žabčić R.; Dobrovšak, Lj. (2006). "Reasons and consequences of Croatian inhabitants' migrations after the Second World War towards Italy", ur. Matteo Mandala, u: La Sicilia, il Mediterraneo, i Balcani storia culture lingue popoli, Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo, Collegia Fabrorum, Ianitor, UNIPA, A. C. Mirror, Palermo, str. 153-168.
 • Mesarić Žabčić, R.; Perić, M. (2006). Redefiniranje etničkog identiteta-primjeri hrvatskih etničkih zajednica u Čileu i New South Walesu, Etnološka tribina 11, Etnografski muzej Zagreb, str. 261-315.
 • Mesarić Žabčić, R. (2005). Vanjska migracija iz Međimurja u zapadnoeuropske zemlje i perspektiva povratka u rodni kraj, u: Zbornik radova, 3 Hrvatski geografski kongres, Zadar, HGD Zagreb, str. 356-365.
 • Mesarić Žabčić, R. (2005). Suvremena transformacija naseljenosti u Međimurskoj županiji, u: "Problemi regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja/Regional development problems in Croatia and neighboring countries", HGD, Zagreb, str. 247-267.
 • Mesarić Žabčić, R. (2005). Suvremene značajke demografskog razvoja u Međimurskoj županiji, u: Stanovništvo Hrvatske-dosadašnji razvoj i perspektive, Institut društvenih istraživanja "Ivo Pilar", Zagreb, str. 227-245.
 • Mesarić Žabčić, R. (2005). Vanjska migracija iz Međimurja u zapadnoeuropske zemlje i perspektiva povratka u rodni kraj, u: Zbornik radova, 3 Hrvatski geografski kongres, Zadar, HGD Zagreb, str. 356-365.
 • Mesarić Žabčić, R. (2005). Suvremena transformacija naseljenosti u Međimurskoj županiji, u: "Problemi regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja/Regional development problems in Croatia and neighboring countries", HGD, Zagreb, str. 247-267.
 • Mesarić Žabčić, R. (2005). Suvremene značajke demografskog razvoja u Međimurskoj županiji, u: Stanovništvo Hrvatske-dosadašnji razvoj i perspektive, Institut društvenih istraživanja "Ivo Pilar", Zagreb, str. 227-245.
 • Mesarić, R.; Šakaja, L. (2001). "Kognitivne pretpostavke migracija iz Hrvatske u druge Europske zemlje", Geografski glasnik, br. 63 Zagreb, str. 43-64.
 • Jelinčić, D. A.; Mesarić, R. (2001). "Spoj kulture i nautike: jedan od mogućih vidova razvojne strategije za Hrvatsku". Acta turistica, Vol 13/br. 1, str. 42-63.

Opširnija bibliografija: