Dr. sc. Marino MANIN

vanjski suradnik


Akademska naobrazba:

 • doktorirao pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2003).
 • magistrirao pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1999.).
 • diplomirao povijest i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1994.).

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti, Zagreb (od 2008.-2011.) - Hrvatski institut za povijest, Zagreb (2004.-2008.)
 • Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Rijeka (2002.-2004.)
 • Hrvatski institut za povijest (Institut za suvremenu povijest), Zagreb (1995.-2002.)
 • Voditelj znanstvenog projekta ''Povijest Istre: sustavi, institucije, društvo i identitet u 19. i 20. stoljeću'' od 2007.
 • od akademske godine 2005./2006. predaje na studiju povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveni interes:

hrvatska povijest od 18. do 20. stoljeća, migracije


Projekti:


Odabrana bibliografija:

Knjige

 • Hrvatski sabor 1990.-2007., Zagreb, 2007., 422 str. (suautori P. Barišić, D. Matanović i D. Vitek).
 • Zapadna Istra u katastru Franje I. (1818.-1840.), Zagreb, 2006.
 • Zapadna Istra u katastru Franje I. (Prilozi), Zagreb, 2006.
 • Istra na raskrižju. O povijesti migracija pučanstava Istre, Zagreb, 2010.


Radovi u časopisima i zbornicima

 • "La Croazia negli anni della guerra e del dopoguerra", Foibe – Memoria e futuro: Atti dei convegni internazionali di Roma e di Rovigo, 24 febbraio 2007, Provincia di Roma, 19 maggio 2007, Liceo scientifico "P. Paleocapa", Roma, 2007., str. 205-218.
 • "Istria e Trieste", I croati a Trieste, Trieste, 2007., str. 73-82.
 • "On human losses and the exodus from Istria during the Second World War and the post-War period", Review of Croatian History, Zagreb, 2006., 2, 1, str. 73-88.
 • "O ljudskim gubicima Istre u Drugom svjetskom ratu i poraću", Identitet Istre: ishodišta i perspektive, Zagreb, 2006., str. 233-252.
 • "Život i djelo Giuseppea Vassilicha (1852.-1940.), prosvjetnoga djelatnika i proučavatelja povijesti istarskog i kvarnerskog prostora", Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 2004., 36, br. 2, str. 551-568.
 • "Dei rapporti di colonato e dei tributi feudali nell'Istria occidentale (secondo le descrizioni contenute nel catasto franceschino della prima meta dell'Ottocento)", Atti. Centro di ricerche storiche – Rovigno, Rovigno-Trieste, 2003., 33, str. 347-367.
 • "O povjerljivom popisivanju istarskih Hrvata provedenom 1939. godine (na temelju popisnoga materijala iz 1936. godine)", Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 2002., 34, 3, str. 713-734.
 • "Hrvatska historiografija XX. stoljeća o Istri", Historijski zbornik, Zagreb, 2002., LV, str. 217-230.
 • "'Istarski' internat u Karlovcu i Zagrebu (1919.-1941.)", Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa "Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata 1918.-1943", Zagreb, 2001., str. 489-530 (suautor N. Šetić).
 • "Tri recepta sa stranica Matične knjige krštenih župe Kaštel u Istri", Liječnički vjesnik: glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, Zagreb, 2000., 11-12, str. 303-305 (suautor S. Fatović-Ferenčić).
 • "O položaju novopridošlih stanovnika u Mletačku Istru. Primjer Vodnjana (1585.-1625.)", Acta Histriae, Koper, 1999., 7, str. 443-470.
 • "Drugi slučaj Guarnieri (Buje-Kopar, 1797.-1800.). O bratoubojstvu i o lihvarenju tijekom izdržavanja zatvorske kazne", Acta Bullearum, Buje, 1999., 1, str. 215-226.
 • "Neretvanski kraj u putopisu Giacoma Concine", Dubrovnik: časopis za književnost i znanost, Zagreb, 1998., IX, 4, str. 104-110 (suautor L. Čoralić).
 • "Hrvati na području Slovenskog primorja u vrijeme mletačke uprave", Hrvati u Sloveniji. Zagreb, 1997., str. 45-52.
 • "O djelatnosti Paula Kupelwiezera u Istri", Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice – VDG Jahrbuch 1995, Zagreb, 1995., str. 34-41.
 • "Bratovština Svetog Jeronima u Udinama", Croatica Christiana Periodica, Zagreb, 1995., XIX, 35, str. 93-110 (suautor L. Čoralić).
 • "Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima i o demografskim kretanjima u Istri tijekom 18. stoljeća", Acta historico-oeconomica, Zagreb, 1994., 21, str. 117-145.
 • "Julijska krajina i pitanje talijanske istočne granice od 1861. do 1975. god.", Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 1994., 26, 1, str. 99-108.