Dr. sc. Lana PETERNEL

viša asistentica


Akademska naobrazba:

 • doktorirala antropologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. (tema: Akulturacijski proces i etnički identitet u adolescenciji)
 • magistrirala biološku antropologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. (tema: Antropološko istraživanje prehrambenih navika i biometrijska procjena prehrambenog statusa adolescenata)
 • diplomirala etnologiju i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998.

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (od ožujka 2011.)
 • Institut za antropologiju, Zagreb (2000.-2011.)

 

Nastavna djelatnost:

 • 2011 – 2012    Vođenje seminara u sklopu predmeta "Primijenjena antropologija". Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. (nositelji Doc. dr. sc. Goran Pavel Šantek i dr.sc. Irena Martinović Klarić)

Znanstveni interes:

 • sociokulturna antropologija, etnički identitet, akulturacija, migracije, identiteti, adolescenti
 • istraživanja kulturnih i društvenih promjena te modernizacijskih kompetencija kod mladih
 • modernizacijski stres

Projekti:

 • Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske (Institut za migracije i narodnosti, 2011- )
 • Suvremena transformacija lokalnih jezičnih zajednica i kulturna raznolikost (Institut za antropologiju, 2007-2010)
 • Psihofizičko zdravlje i interkulturni utjecaji u razvoju uspješnih rehabilitacijskih postupaka za izbjegle iz ratom pogođenih zemalja (ICA2 CT 2002 10006) (Institut za antropologiju, 2002-2004)
 • Populacijska struktura Hrvatske – sociokulturni pristup (2000-2006)

Odabrana bibliografija:

 • Peternel, L. i A. Sujoldžić. 2009. Adolescents Eating Behavior, Body Image and Psychological Well-Being. Collegium Antropologicum 33 (1): 205-212.
 • Sujoldžić, A., L. Peternel, T. Kulenović i R. Terzić. 2006. Social Determinants of Health – A Comparative Study of Bosnian Adolescents in Different Cultural Contexts. Coll. Antropol. 30 (4): 703-711.
 • Škreblin, L. i A. Sujoldžić. 2003. Acculturation process and its effects on dietary habits, nutritional intake and body-image in adolescents. Coll. Antropol. 27 (2): 469-477.
 • Škreblin, L., L. Šimičić i A. Sujoldžić. 2002. Ethnohistorical Processes, Demographic Structure and Linguistic Determinants of the Island of Vis. Coll. Antropol. 26 (2): 333-350.-

Opširnija bibliografija: