Dr. sc. Ivana LUČEV

viša asistentica


Akademska naobrazba:

 • doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. s temom Usporedba modela opće pozitivnosti subjektivne dobrobiti s modelom prosudbi.
 • magistrirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. s temom Povezanost subjektivne kvalitete života s nekim objektivnim mjerama kvalitete života te demografskim i psihološkim varijablama.
 • diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. s temom Konstrukcija hrvatske verzije Pavlovijanskog upitnika temperamenta (PTS-a.)

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (od 2003.)

Znanstveni interes:

 • psihometrija, psihologija ličnosti i temperamenta, zadovoljstvo životom
 • istraživanja kulturnih i društvenih promjena te modernizacijskih kompetencija kod mladih
 • modernizacijski stres

Projekti:

 • Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske (Institut za migracije i narodnosti, 2007- )
 • Manjine u procesu globalizacije (Institut za migracije i narodnosti, 2003-2006)

Odabrana bibliografija:

 • Lučev, I., Tadinac Babić, M., Tatalović, S. (2002). Konstrukcija hrvatske verzije Pavlovijanskog upitnika temperamenta (PTS). Suvremena psihologija. 5, 2; 207-226 (prethodno priopćenje, znanstveni rad).
 • Lučev, I., Tadinac, M., Tatalović-Vorkapić, S. (2006). Krosvalidacija hrvatske verzije Pavlovijanskog upitnika temperamenta (PTS). Suvremena psihologija. 9, 1; 35-45 (izvorni znanstveni članak, znanstveni rad).
 • Lučev, I., Tadinac, M. (2008). Povezanost subjektivne kvalitete života nekih nacionalnih manjina u Hrvatskoj  s objektivnim mjerama kvalitete života te demografskim i psihološkim varijablama. Migracijske i etničke teme, (prethodno priopćenje, znanstveni rad).
 • Lučev, I. (2010): Povezanost zadovoljstva, osobina ličnosti i demografskih varijabli na uzorku hrvatskih sudionika. (S osvrtom na rezultate u Šibensko kninskoj županiji), 153-182. U: I. Lajić (ur.).  Migracije i regionalni razvoj Hrvatske.(izvorni znanstveni rad, prihvaćen za objavu)
 • Tatalović Vorkapić, S., Lučev, I., Morosini Turčinović, S. (2007). Faktorska analiza FF-NPQ primijenjenog na hrvatskom uzorku. 15. dani psihologije u Zadru- Sažetci radova / Čubela Adorić, Vera; Penezić, Zvjezdan;  Proroković, Ana ; Vulić Prtorić, Anita (ur.), Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 385-397 (znanstveni rad).
 • Lučev, I., (2010). Povezanost zadovoljstva, osobina ličnosti i demografskih varijabli na uzorku hrvatskih sudionika. (S osvrtom na rezultate u Šibensko kninskoj županiji), 153-182. U: I. Lajić (ur.).  Migracije i regionalni razvoj Hrvatske.

Opširnija bibliografija: