Dr. sc. Dragutin BABIĆ

znanstveni savjetnik


Akademska naobrazba:

 

 • doktorirao sociologiju 2003. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom: (Re)konstrukcija ruralnih lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba – primjer zapadnog dijela Brodsko-posavske županije 
 • magistrirao sociologiju 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 
 • diplomirao sociologiju 1982. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 

 • od 1999. – Institut za migracije i narodnosti, Zagreb 
 • 1982–1999. – Industrijsko-obrtnička škola, Nova Gradiška

Znanstveni interes:

 • sociologija migracija, ratne migracije, nacionalno pitanje i nacionalizam, suživot Hrvata i Srba, otočne migracije

Projekti:

 

 • Domovinski rat i promjene etničke strukture (Institut za migracije i narodnosti, 2003-2006) 
 • Utjecaj novijih migracija na razvitak naselja Hrvatske (Institut za migracije i narodnosti, 2002-2006) 
 • Unutarnje migracije u Hrvatskoj (Institut za migracije i narodnosti, 1999-2002)

Odabrana bibliografija:

 

Knjige 
 • Nacionalne manjine u Zagrebu: položaj i perspektive. Zagreb: Plejada, 2011. (suautori Filip Škiljan i Drago Župarić-Iljić).
 • Otoci dviju generacija. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2004 (suautori Ivan Lajić i Sonja Podgorelec). 
 • Otoci - ostati ili otići: studija o dnevnoj cirkulaciji sa šibenskih otoka. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2001 (suautori Ivan Lajić i Sonja Podgorelec). 
 • Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji: (re)konstrukcija multietničkih lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba. Zagreb:  Golden marketing-Tehnička knjiga.
 • Etnonacionalizam i  rat u Hrvatskoj: teorijski aspekti i  istraživanje međunacionalnih odnosa u lokalnim zajednicama. Zagreb: Plejada.
 
Poglavlje u knjizi 
 • "Problems of Reintegration among Serb Returnees in Croatia – Example of the Brod-Posavina County", u: National minorities in South-East Europe: legal and social status at local level. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung, 2002. 
 • "Socijalna interakcija domaćeg stanovništva i različitih skupina ratnih stradalnika u Brodsko-posavskoj županiji", u: Ivan Lajić (ur.). Migracije u Hrvatskoj: regionalni pristup. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1998. 
 
Radovi u časopisu 
 • "Suživot Hrvata i Srba u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom razdoblju – implicitna kritika interpretacije rata u Hrvatskoj kao etničkog sukoba", Migracijske i etničke teme, 20/2004, br. 2-3, str. 187-208. 
 • "Obrazovne, radne i profesionalne težnje mladih otočana – primjer zadarskih otoka (Iž, Dugi otok, Ugljan)", Migracijske i etničke teme, 20/2004, br. 2-3, str. 259-282 (suautor Ivan Lajić). 
 • "Slobodno vrijeme mladih stanovnika otočnih lokalnih zajednica – primjer zadarskih otoka (Iž, Dugi otok, Ugljan)", Migracijske i etničke teme, 19/2003, br. 4, str. 391-411. 
 • "Etničke promjene u strukturi stanovništva slavonskih županija između dvaju popisa (1991.-2001.)", Migracijske i etničke teme, 19/2003, br. 1, str. 49-70. 
 • "Hrvatske vlasti i programi povratka ratnih migranata između plana i realizacije - iskustvo Brodsko-posavske županije", Migracijske i etničke teme, 18/2002, br. 1, str. 63-83. 
 • "Oprost i pomirenje kao pretpostavka suživota: proces koji je počeo ili utopijski izazov? (slučaj Brodsko-posavske županije)", Revija za sociologiju, 33/2002, br. 3-4, str. 197-211. 
 • "Migracijske dileme otočana: od cirkulacije prema migraciji ili ostanku?", Migracijske i etničke teme, 17/2001, br. 3, str. 175-194 (suautori Ivan Lajić i Sonja Podgorelec). 
 • "Institucije i ratni migranti: percepcija aktivnosti i ostvareni kontakti (Brodsko-posavska županija)", Migracijske i etničke teme, 17/2001, br. 1-2, 127-147. 
 • "Dilema mladih otočana: ostanak ili odlazak s otoka – primjer šibenskih otoka", Sociologija sela, 39/2001, br. 1-4, str. 61-82 (suautor Ivan Lajić). 
 • "Susjedstvo i prijateljstvo povratnika i useljenika u predratnom, ratnom i poslijeratnom socijalnom ambijentu Brodsko-posavske županije", Migracijske teme, 16/ 2000, br. 1-2, str. 7-27. 
 • "Percepcija i prakticiranje suživota ratnih migranata različite dobi u ruralnim zajednicama Brodsko-posavske županije", Sociologija sela, 38/2000, br. 3/4 (149/150), str. 355-374.
 • "Sukobi i suradnja povratnika i useljenika u poslijeratnom razdoblju: Brodsko-posavska županija", Migracijske teme, 15/1999, br. 4, str. 483–500. 
 • "Sociodemografske promjene stanovništva Brodsko-posavske županije uzrokovane domovinskim ratom", Migracijske teme, 13/1997, br. 3, str. 241–266.

Opširnija bibliografija: