Dr. sc. Ante LAUŠIĆ

viši znanstveni suradnik


Akademska naobrazba:

 • Povijest i filozofiju diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru (1969.), gdje je magistrirao (1977.) a potom i doktorirao (1985.) tezom "Postanak i razvitak Poljičke kneževine do kraja XV. stoljeća".

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 1980-
 • srednjoškolski profesor u Hvaru, Omišu i Slunju
 • ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti od 1997.

Znanstveni interes:

srednjovjekovna hrvatska povijest, hrvatsko iseljeništvo, unutarnje migracije u Hrvatskoj


Projekti:

 • "Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam" (IMIN, 2002-2006)
 • "Hrvatska dijaspora" (IMIN, 1996-2002) - voditelj projekta
 • "Hrvati u Republici Sloveniji i Slovenci u Republici Hrvatskoj" (1995-2000)
 • voditelj međunarodnog projekta - "Društveno okupljanje Hrvata u prekomorskim zemljama (1945-1990)" (IMIN, 1991-1995)

Odabrana bibliografija:

Knjige

 • Venezuela i Hrvati. Zagreb: IMIN, Hrvatska matica iseljenika, 2007.
 • Južna Afrika i Hrvati. Zagreb: IMIN, 2000 (suautor Josip Anić).
 • Postanak i razvitak Poljičke kneževine (do kraja XV. stoljeća). Split: Književni krug, 1991.


Radovi u časopisima i knjigama

 • "Ilijada i Odiseja kao književno i znanstveno djelo", Marulić, Zagreb, 2004, br. 3, str. 460–468.
 • "Hrvatska katolička misija u službi južnoafričkih Hrvata", Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2003, br. 2-3, str. 239–251.
 • "Nacionalne manjine u Panoniji kao prežici masovnih migracija stanovništva", u: Marina Lukšič Hacin (ur.). Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003, str. 45–58.
 • "Specifičnost vanjske politike Republike Hrvatske u funkciji mnogobrojnosti ili malobrojnosti iseljenika na primjeru Južnoafričke Republike", u: Zbornik Prvog sabora hrvatske dijaspore. Poreč, 2002, str. 102–114.
 • "Hrvatski iseljenički tisak u Kanadi (1945.–1990.)", Znanstvena revija, Maribor, 1991, str. 507–515.
 • "Prilog iseljeničkoj problematici Istre od druge polovice 19. do šezdesetih godina 20. stoljeća", u: Pazinski memorijal. Pazin: Katedra čakavskog sabora, 1990, str. 41–51 (Zbornik za noviju povijest, knj. 21).
 • "Pripadnost i uloga srednjevjekovnih Poljica u vrijeme narodnih vladara", Radovi, Zagreb, Zavod za hrvatsku povijest, god. 22, 1989, str. 23–48.
 • "Osnovne značajke kolonizacijskih procesa na jugoslavenskom prostoru 1918-1948.", Migracijske teme, Zagreb, 1989, br. 1, str. 27–42.
 • "Osvrt na neke dosadašnje rezultate istraživanja o iseljavanju iz priobalnog i otočkog dijela Hrvatske od sredine 19. stoljeća do svršetka prvog svjetskog rata", Migracijske teme, Zagreb, 1985, br. 2, str. 57–67.
 • "Prilog proučavanju staleških razlika i društveno-gospodarskih odnosa u srednjovjekovnim Poljicama", Radovi, Zagreb, Zavod za hrvatsku povijest, god. 15, 1982, str. 5–32.