Dr. sc. Ana MALNAR

znanstvena suradnica


Akademska naobrazba:

 • doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2001.)
 • magistrirala na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1995.)
 • diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1991.)

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (2011. )
 • Institut za antropologiju (1992. - 2010.)
 • Suvoditeljica izbornog kolegija "Antropološka demografija" u sklopu diplomskog studija antropologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2011. -)
 • Seminar u sklopu diplomskog kolegija akademika Pavla Rudana „Uvod u biološku antropologiju" pri Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2007-2010).
 • Seminar u sklopu diplomskog kolegija akademika Pavla Rudana „Uvod u antropologiju" pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2007-2010.)
 • Članica Hrvatskog antropološkog društva
 • Članica European Anthropological Association
 • Članica organizacijskog odbora međunarodnih godišnjih znanstveno-nastavnih skupova "School of Biological Anthropology" , Zagreb, Croatia
 • Članica organizacijskog odbora godišnjih znanstveno-nastavnih skupova – "Anthropology and Health", IUC Dubrovnik (tajnica Tečaja 1992)
 • Članica uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa "Collegium Antropologicum" 

Znanstveni interes:

 • antropološka demografija, migracije, populacijska struktura izoliranih populacija, demografski procesi i sigurnost
 • istraživanja kulturnih i društvenih promjena te modernizacijskih kompetencija kod mladih, stres

Projekti:

Nacionalni znanstveni projekti

 • Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (Ministarstva znanosti i tehnologije RH 3-01-133, 1992 – 1996)
 • Populacijska struktura Hrvatske – sociokulturni pristup, unutar programa Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (019601), (Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH – 01960102, 1996–2002)
 • Populacijska strukture Hrvatske – sociokulturni pristup (Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH – 01960102, 2002-2006)
 • Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup (Ministarstva znanosti i tehnologije RH, 196 – 1962766-2751, 2007–2011)
 • Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske (IMIN, 2011 -2014)
 • Modernizacijski stres, mladi i migracije (Hrvatska zaklada za znanost, 09.01/408, 2014 - 2017).

 

Međunarodni znanstveni projekti

 • Biological and Cultural Microdifferentiation Among Rural Populations (Middle Dalmatia – Croatia), SMI-JF 259, Američko – hrvatska zajednička komisija za znanstvenu suradnju, Smithsonian Institut, Washington, DC, USA, 1992–1997)
 • Etude pluridisciplinaire des Dogons de Sangha, République de Mali (Institut National D'Etudes Demographiques, Pariz, Francuska, član hrvatskog istraživačkog tima, 1993-1996)
 • Genetics of Metabolic Syndrome in an Island Population (NIH-R01-DK069845, National Institutes of Health, SAD, 2007 – 2011)

Odabrana bibliografija:

Knjige i poglavlja u znanstvenim knjigama

 • Malnar, A.: Anthropological researches as a support to the planning of public health in Africa. U Anthropology and public health, Ur.: M. Vidovič, Ljubljana, National Institute of Public Health, 65 – 81, 2016.
 • Malnar, A.: Hrvatska i Turska-stoljetni odnosi koji imaju budućnost.U: Hrvatska i Turska Povijesno-kulturni pregled, Srednja Europa i Institut Ivo Pilar, Zagreb, 127-135, 2016.

 

Radovi u časopisima

 • Peternel, Lana; Malnar, Ana; Martinović Klarić Irena. The analysis of cultural consensus model of two good life sub-domains - health & well-being and migration & socio-economic milieu - in three population groups from Croatia.  Journal of Biosocial Science. 7 (2014) 3; 1-24.
 • Peternel, Lana; Malnar, Ana; Martinović Klarić, Irena. Cultural Importance of Two Lifestyle Sub-Domains (Education & Professional Life and Intimate & Family Relationships) in Croatian Youth: Significance for Holistic Anthropological Research. Journal of Anthropological Research. 70 (2014): 411-437. doi:10.399/jar.0521004.0070.304
 • Peternel, Lana; Malnar, Ana; Martinović Klarić, Irena. The analysis of cultural consensus model of two good life sub-domains - health & well-being and migration & socio-economic milieu - in three population groups from Croatia. Journal of biosocial science. 47 (2015), 4; 469-492. doi:10.1017/S0021932014000194
 • Malnar, D. i Malnar, A.: Demographic Security Trends in Southeastern Europe, Croatian International Relations Review,  21 (2015), 73 57-87., Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb.
 • Peternel, L., Malnar, A., Martinović Klarić, I.: Content and Distribution of Cultural Knowledge about Leisure Time, Social Participation and Material Goods: Significance for Holistic Anthropological Research of Psychosocial Stress in Croatian Youth.  Anthropos Journal, 112 (2017), 1; 243-255.
 • Sujoldžić, A., A. Marković, A. Chaventre. The population structure of the Island of Krk - geomorphology, demography and linguistics. Collegium Antropologicum 16: 413-425, 1992.
 • Sujoldžić, A., A. Marković, P. Šimunović, B. Finka. Govori otoka Krka – Uvod u antropološka istraživanja, HAZU, Filologija, Knjiga 20-21, Zagreb, 1992.-1993.
 • Marković, I., A. Sujoldžić, A. Malnar, A. Chavantre. Endemic goitre, Migration and nutrition of the Dogon population. Collegium Antropologicum 20: 263-275, 1996.
 • Malnar, A. Estimation of inbreeding, kinship and genetic distances from surnames – costal population of Middle Dalmatia, Croatia. Collegium Antropologicum 26: 411-421, 2002.
 • Malnar, A., N. Viličić, V. Jovanović. Demographic development of the Middle Dalmatian cost and simulation of trends in population density by the LOPI Model. Collegium Antropologicum 26: 25-37, 2002.
 • Malnar, A. Population structure in the island of Ugljan – Demographic processes and marital migration. Collegium Antropologicum 32: 1239-1250, 2008.
 • Prodipto, P., M. Mihanović, S. Molnar, X. Huifeng, S. Guangyun, G. Saurav, N. Jeran, A. Tomljenović, A. Malnar, S. Missoni, R. Deka, P. Rudan, Association of tagging SNPs on eight candidate genes in the dopaminergic pathway with schizophrenia in a Croatian Population. Croatian Medical Journal 50 (2009) 4: 361-369.

Opširnija bibliografija: