Dr. sc. Aleksandar VUKIĆ

znanstveni suradnik


Akademska naobrazba:

  • doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, radnjom "Utjecaj društvenog poretka na promjene etničke strukture stanovništva Hrvatske u uvjetima modernizacije" (2006.)
  • magistrirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, radnjom "Strukturalno-funkcionalni modeli interakcijskog pomaka u sociologiji migracija" (2000.)
  • diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1987.)

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

  • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (od 1998.)

Znanstveni interes:


Projekti:

  • Manjine u procesu globalizacije (IMIN, 2002-2006; voditelj dr. sc. Anđelko Milardović)
  • Manjine – sastavnica odnosa Hrvatske s Europom (IMIN, 1998-2002; voditelj dr. sc. Anđelko Milardović)

Odabrana bibliografija:

  • "Granice europskog akcijskog prostor-vremena", u: Silva Mežnarić (ur.). Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 2002, str. 157-169.
  • "Social sciences in Croatia, 1990-2000", in: Nikolai Genov and Ulrike Becker (eds). Social Sciences in Southeastern Europe. Paris Bonn, 2001, pp. 63-90 (suautorica Silva Mežnarić).
  • "Konceptualni modeli migracija u strukturi Parsonsove sociološke teorije", Revija za sociologiju, Zagreb, god. 31, 2000, br. 1-2, str. 35-47.
  • "Nacija, država i manjine u procesu globalizacije", u: Anđelko Milardović i Aleksandar Vukić (ur.). Manjine u Europi: dokumenti. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1998, str. 5-15 (suautor Anđelko Milardović).

Opširnija bibliografija: