Konferencija Asocijacije europskih migracijskih institucija (AEMI), Krakow, Poljska, 27. – 29. rujna 2012.

LJETNA ŠKOLA ODJELA ZA POVIJEST HRVATSKIH STUDIJA HRVATI I AMERIKE

13. - 15. lipnja 2012., Hrvatska matica iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb, Velika dvorana

3. OKRUGLI STOL: KSENOFOBIJA I MIGRACIJSKE POLITIKE − KOMPARATIVNI PRISTUP

Četvrtak, 10. studenoga 2011., Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, Zagreb

Studijski boravak dr. Val Colic-Peisker, 1. listopada – 15. studenoga 2011.

Posjet slovenskih prevoditelja, 30. kolovoza 2011.

Europska komisija dodijelila Institutu pravo korištenja loga "HR Excellence in Research"

OKRUGLI STOL: NACIONALNE MANJINE U DOBA GLOBALIZACIJE - HRVATSKA I EUROPA

Četvrtak, 12. svibnja 2011. Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, Zagreb

OKRUGLI STOL: MULTIKULTURALIZAM I KSENOFOBIJA U SUVREMENOJ EUROPI

Četvrtak, 27. siječnja 2011. Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, Zagreb

Znanstvena konferencija i radionica "Humanities – Impact, Trends and Challenges" u organizaciji HERA-e, Berlin, 14. i 15. prosinca 2009.

Međunarodni znanstveni skup "Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije", 19. listopada 2009.

Dr. sc. DRAGUTIN BABIĆ i dr. sc. SONJA PODGORELEC, 6. listopada 2009. primili su državnu nagradu za znanost za 2008. godinu

Radionica studentske udruge studenata sociologije Versot sa Sveučilišta u Tilburgu (Nizozemska), 26. ožujka 2008.

Međunarodni seminar "Ljudska prava, migracije, interkulturni dijalog", Zagreb, 21–23. studenoga 2007.

Dr. sc. IVAN LAJIĆ, znanstveni savjetnik Instituta za migracije i narodnosti, 3. srpnja 2007. primio državnu nagradu za znanost za 2006. godinu

Međunarodni znanstveni skup "Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi"

Međunarodni znanstveni skup "Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Australiji, Novom Zelandu i Europi"

Stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje i IMIN-a "Učenje o migracijama i interkulturno obrazovanje", Zagreb, 23. studenoga 2006.

2006 Seminar and Annual General Meeting of AEMI (The Association of European Migration Institutions), Trogir, Croatia, 27th September – 1st October 2006

Znanstvena radionica "Gendered Migration, Sex Work and Exploitation: Trafficking in Women and Prostitution", Zagreb, 18–20. studenoga 2005.

Konferencija Asocijacije europskih migracijskih institucija (AEMI), Paris, Francuska, 29. rujna – 1. listopada 2005.

Međunarodni seminar za nastavnike "Ljudska prava, migracije, obrazovanje – izazov europskim školama danas", Zagreb, 10–12. studenoga 2004.

Konferencija Asocijacije europskih migracijskih institucija (AEMI), Växjö, Švedska, 29. rujna - 3. listopada 2004.

Posjet studenata sa sveučilišta u Washingtonu 13. rujna 2004.

Konferencija Asocijacije europskih migracijskih institucija (AEMI), Växjö, Švedska, 29. rujna - 3. listopada 2004.

Showing 76 - 99 of 99 results.
Items per Page 25
of 4