Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste)

"Utjecaj demografskih kretanja na hrvatsko gospodarstvo" u novom broju Suvremene trgovine

The Power of Learning Mobility Conference, Ostend 1.–4. travnja 2019.

O Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država

Knjiga sažetaka s Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država

Dijasporski i manjinski identiteti:

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (2/2018)