Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog položajnog radnog mjesta I. vrste (položaj I. vrste) – voditelj Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova – 1 izvršitelj

Međunarodni znanstvenostručni skup Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike. Povijest, kultura i društvo

Digitalizirane novine Radnička straža i dokument Popis Jugoslovenske Naseobine u Punta Arenas – Chile u sklopu Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština" – Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe Ministarstva kulture

U Splitu je 27. rujna 2019. uspješno završena međunarodna znanstvena konferencija Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija. Refleksije na europska društva i države 21.stoljeća.

Panel rasprava Reemigracije i kružne migracije kao kohezijska strategija održat će se 11. studenoga 2019. u dvorani Hrvatske matice iseljenika

Dijasporski i manjinski identiteti:

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (3/2018)