Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje geografija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje geografija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

Dodjela priznanja HSD-a „Rudi Supek" dr. sc. Silvi Mežnarić

Promocija knjige Simone Kuti i Saše Božića „Transnacionalni socijalni prostori. Migrantske veze preko granica Hrvatske"

Održan međunarodni znanstveni simpozij Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije (Zagreb, 15. veljače 2016.)

Međunarodni znanstveni simpozij Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije (Zagreb, 15. veljače 2016.)

Tihomil Rađa - društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (3/2015)