Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje geografija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje geografija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

Međunarodni poslijediplomski tečaj Divided Societies XIX: Is Multiculturalism Dead? (24. – 30. travnja 2016., IUC, Dubrovnik)

Međunarodni znanstveno-stručni skup 2nd European Migration Forum: A long-term approach to sustainable labour migration and successful integration (Bruxelles, 6. i 7. travnja 2016.)

Dodjela priznanja HSD-a „Rudi Supek" dr. sc. Silvi Mežnarić

Promocija knjige Simone Kuti i Saše Božića „Transnacionalni socijalni prostori. Migrantske veze preko granica Hrvatske"

Tihomil Rađa - društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (3/2015)