Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

NATJEČAJ

za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto) _________________________________________________ NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

Međunarodna konferencija Iseljenički turizam – globalna i nacionalna perspektiva (Zadar, 30. lipnja – 2. srpnja 2017.)

Međunarodni simpozij Granice: razdvajanje, tranzicija i zajedništvo (Zagreb, 5. lipnja 2017.; Rijeka, 6. lipnja 2017.)

Međunarodni poslijediplomski tečaj Divided Societies XX: Memory Wars (IUC, Dubrovnik, 7. – 14. svibnja 2017.)

Međunarodna konferencija Europa i migracije u 21. stoljeću (Zagreb, 11. - 12. svibnja 2017.)

Slavonija – hrvatska i europska regija

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (1/2017)