Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

Vijesti Vijesti

Pozivno pismo - međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (2)".

Objavljen Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država

Članovi Znanstvenog odsjeka za migracijska i demografska istraživanja Instituta za migracije i narodnosti izradili su dokument Pandemija i migracije

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog položajnog radnog mjesta I. vrste (položaj I. vrste) – voditelj Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova – 1 izvršitelj

Izdanja Izdanja

Nove nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i Hrvati kao nacionalna manjina u novonastalim državama raspadom SFRJ:

Migracija stanovništva i razvoj Zagreba i okolice

Slavonija: