Dobrodošlica

 

 
"Velika tragedija znanosti – pobijanje lijepe hipoteze ružnom činjenicom." 
Thomas H. Huxley 
 
Mi ne dijelimo taj stereotip. Migracije i etničnost suviše su bogata i slojevita tema da bismo ostali u skučenim okvirima lijepe hipoteze i ružnih činjenica. Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja - kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje geografija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje geografija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

Međunarodna znanstvena konferencija Regional Cooperation and Regional Identity in the Western Balkans: Similarities and Differences (Budimpešta, 23. svibnja 2016.)

Simpozij o Mediteranu / Colloque sur la Mediterranée (Zagreb, 12. svibnja 2016.)

Dan sigurne mobilnosti Doznaj (na vrijeme)... (Zagreb, 9. svibnja 2016.)

Međunarodni poslijediplomski tečaj Divided Societies XIX: Is Multiculturalism Dead? (24. – 30. travnja 2016., IUC, Dubrovnik)

Slavonija – hrvatska i europska regija

Novi broj Migracijskih i etničkih tema (1/2016)